« Jan 8:55 Ewangelia Jana 8:56 Jan 8:57 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:46) Abraham ociec wasz radby był aby widział dzień mój, i widział, i uradował się.
2.WUJEK.1923Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój: i oglądał i weselił się.
3.RAKOW.NTAbraham Ociec wasz radował się aby widział dzień mój, i widział, i weselił się.
4.GDAŃSKA.1881Abraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby oglądał dzień mój, i oglądał i radował się.
5.GDAŃSKA.2017Abraham, wasz ojciec, z radością pragnął ujrzeć mój dzień. I ujrzał, i radował się.
6.SZCZEPAŃSKIOjciec wasz Abraham radował się, że miał oglądać dzień mój; <i> ujrzał, i ucieszył się.
7.MARIAWICIAbraham, ojciec wasz, z radością żądał, aby widział dzień Mój. I widział i radował się.
8.GRZYM1936Abraham ojciec wasz pragnął oglądać dzień mój; zobaczył go i uradował się.
9.DĄBR.WUL.1973Abraham, ojciec wasz, z radością, wyglądał dnia mojego, a ujrzał i uweselił się.
10.DĄBR.GR.1961Abraham, ojciec wasz, z radością wyglądał dnia mojego; ujrzał i uweselił się.
11.TYSIĄCL.WYD5Abraham, ojciec wasz, rozradował się z tego, że ujrzał mój dzień - ujrzał [go] i ucieszył się.
12.BRYTYJKAAbraham, ojciec wasz, cieszył się, że miał oglądać dzień mój, i oglądał, i radował się.
13.POZNAŃSKAOjciec wasz, Abraham, cieszył się, że ujrzy mój dzień. I ujrzał, i uradował się.
14.WARSZ.PRASKAWasz ojciec Abraham uradował się tym, że ujrzał mój dzień: ujrzał go i uradował się.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Wasz ojciec Abraham niezwykle się ucieszył, że będzie widział mój czas, i zobaczył, i był uradowany.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITAbraham, wasz ojciec, był bardzo szczęśliwy, że zobaczy mój dzień. Zobaczył go też - i ucieszył się.
17.TOR.PRZ.„Abraham, wasz ojciec, ogromnie się radował, że zobaczy mój dzień; i zobaczył go , i ucieszył się.”