« Jan 8:56 Ewangelia Jana 8:57 Jan 8:58 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:47) Rzekli przeto k niemu Judowie: Piącidziesiąt lat jeszcze nie masz a Abrahama widziałeś?
2.WUJEK.1923Rzekli tedy Żydowie do niego: Piącidziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?
3.RAKOW.NTRzekli tedy Żydowie do niego: Piąćidziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?
4.GDAŃSKA.1881Tedy rzekli Żydowie do niego: Pięćdziesiąt lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?
5.GDAŃSKA.2017Wówczas Żydzi powiedzieli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
6.SZCZEPAŃSKIPowiedzieli tedy do Niego Judejczycy: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
7.MARIAWICIRzekli tedy Żydzi do Niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahamaś widział?
8.GRZYM1936A na to mu Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
9.DĄBR.WUL.1973Rzekli tedy Żydzi do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
10.DĄBR.GR.1961Rzekli tedy Żydzi do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
11.TYSIĄCL.WYD5Na to rzekli do Niego Żydzi: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
12.BRYTYJKAWtedy Żydzi rzekli do niego: Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?
13.POZNAŃSKAJudejczycy więc rzekli do Niego: - Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a Abrahama widziałeś?
14.WARSZ.PRASKANa to rzekli do Niego Żydzi: Przecież Ty nie masz nawet pięćdziesięciu lat, a mówisz, że widziałeś Abrahama?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc Żydzi powiedzieli do niego: Jeszcze nie masz pięćdziesięciu lat, a zobaczyłeś Abrahama?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITŻydzi powiedzieli więc do Niego: Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama?
17.TOR.PRZ.Żydzi powiedzieli więc do Niego: Nie masz jeszcze pięćdziesięciu lat, a widziałeś Abrahama?