« Jan 8:57 Ewangelia Jana 8:58 Jan 8:59 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(8:48) Rzekł im Jezus: prawdziwie prawdziwie mówię wam, pierwej niż Abraham był ja jestem.
2.WUJEK.1923Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Pierwej niż Abraham się stał, Jam jest.
3.RAKOW.NTRzekł im Jezus: Amen amen mówię wam, przedtym niż się Abraham sstanie, jam jest.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest.
5.GDAŃSKA.2017Jezus im odpowiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham był, ja jestem.
6.SZCZEPAŃSKIJezus im odrzekł: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: pierwej, nim Abraham stał się, Jam jest!
7.MARIAWICIRzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, pierwej niźli Abraham był, Jam jest.
8.GRZYM1936Jezus im rzekł: Powiadam wam, przed narodzeniem Abrahama jam był.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej nim Abraham był, jam jest.
10.DĄBR.GR.1961Odrzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim był Abraham, jam jest.
11.TYSIĄCL.WYD5Rzekł do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Zanim Abraham stał się, JA JESTEM.
12.BRYTYJKAOdpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, Jam jest.
13.POZNAŃSKAPowiedział im Jezus: - Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Zanim Abraham się narodził, JAM JEST!
14.WARSZ.PRASKAOdpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, nim jeszcze pojawił się Abraham, Ja już byłem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Powiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, zanim Abraham się urodził Jam Jest.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWówczas Jezus odpowiedział: Ręczę i zapewniam, zanim powstał Abraham, Ja jestem.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział im: „Zaprawdę, zaprawdę mówię wam: Zanim był Abraham, ja jestem.”