« Jan 8:59 Ewangelia Jana 9:1 Jan 9:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Mimo idąc ujrzał człowieka ślepego od narodzenia.
2.WUJEK.1923A mimo idąc Jezus, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia.
3.RAKOW.NTA przechodząc, ujźrzał człowieka ślepego od narodzenia.
4.GDAŃSKA.1881A mimo idąc, ujrzał człowieka ślepego od narodzenia.
5.GDAŃSKA.2017A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia.
6.SZCZEPAŃSKIA przechodząc ujrzał {Jezus} człowieka, ślepego od urodzenia.
7.MARIAWICIA idąc Jezus mimo, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.
8.GRZYM1936A przechodząc, ujrzał Jezus człowieka ślepego od urodzenia.
9.DĄBR.WUL.1973A przechodząc ujrzał Jezus człowieka ślepego od urodzenia.
10.DĄBR.GR.1961A przechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.
11.TYSIĄCL.WYD5<Jezus>, przechodząc obok, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia.
12.BRYTYJKAA przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.
13.POZNAŃSKAPrzechodząc ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.
14.WARSZ.PRASKAPrzechodząc kiedyś ujrzał Jezus pewnego człowieka, który był niewidomy od urodzenia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A przechodząc, ujrzał człowieka ślepego od urodzenia.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITNa swojej drodze zobaczył Jezus człowieka niewidomego od urodzenia.
17.TOR.PRZ.A przechodząc, zobaczył człowieka ślepego od urodzenia.