« Jan 9:40 Ewangelia Jana 9:41 Jan 10:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rzekł im Jezus: Byście ślepi byli, nie mielibyście grzechu. Lecz ninie mówicie, iż widzimy, przeto grzech wasz trwa.
2.WUJEK.1923Rzekł im Jezus: Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; lecz teraz mówicie: Iż widzimy. Grzech wasz zostawa.
3.RAKOW.NTRzekł im Jezus: Byście ślepymi byli, nie mielibyście grzechu; lecz teraz mówicie, iż widzimy; grzech tedy wasz trwa.
4.GDAŃSKA.1881Rzekł im Jezus: Byście byli ślepymi, nie mielibyście grzechu; lecz teraz mówicie, iż widzimy, przetoż grzech wasz zostaje.
5.GDAŃSKA.2017Jezus im odpowiedział: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, lecz teraz mówicie: Widzimy – dlatego wasz grzech pozostaje.
6.SZCZEPAŃSKIGdybyście byli ślepi - odpowiedział im Jezus - nie mielibyście grzechu; ale teraz mówicie: »Widzimy«, <zatem> grzech wasz trwa.
7.MARIAWICIRzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu; ale teraz powiadacie, że widzimy, przeto grzech w was trwa.
8.GRZYM1936Jezus im rzecze: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście winy: ale wy mówicie, że widzicie i dlatego grzech wasz zostaje.
9.DĄBR.WUL.1973Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście winy. Teraz jednak utrzymujecie, że widzicie, a przeto grzech wasz trwa.
10.DĄBR.GR.1961Rzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście winy. Teraz jednak utrzymujecie, że widzicie, a przeto grzech wasz trwa.
11.TYSIĄCL.WYD5Jezus powiedział do nich: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: Widzimy, grzech wasz trwa nadal.
12.BRYTYJKARzekł im Jezus: Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a że teraz mówicie: Widzimy, przeto pozostajecie w grzechu.
13.POZNAŃSKAPowiedział im Jezus: - Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu. Lecz teraz mówicie: Widzimy! - trwacie w grzechu.
14.WARSZ.PRASKAA Jezus na to: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ponieważ jednak mówicie: Widzimy – wobec tego ciąży na was grzech.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Jezus im powiedział: Jeślibyście byli ślepymi nie mielibyście winy; ale teraz mówicie – widzimy, więc wasza wina trwa.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJezus im odpowiedział: Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu. Ale ponieważ mówicie: Widzimy, wasz grzech nie przestał na was ciążyć.
17.TOR.PRZ.Jezus powiedział im: „Gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu; teraz jednak mówicie, że widzicie, dlatego grzech wasz trwa.”