« Jan 21:25 Dzieje Apostolskie 1:1 DzA 1:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574PIerwsze jednak księgi uczyniłem o wszytkiem Theofile, co począł Jesus i czynić i uczyć,
2.WUJEK.1923Pierwsząm mowę uczynił, o Theophile! o wszystkiem, co począł Jezus czynić i uczyć,
3.RAKOW.NTPierwsząć mowę uczyniłem o wszytkich rzeczach, o Theofile, które poczynał Jezus i czynić i uczyć,
4.GDAŃSKA.1881Pierwsze wprawdzie księgi napisałem, o Teofilu! o wszystkiem, co począł Jezus i czynić, i uczyć.
5.GDAŃSKA.2017Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić i czego nauczać;
6.JACZEWSKIPisałem już o tem wszystkiem, Kochany Teofilu, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
7.SZCZEPAŃSKIW pierwszem opowiadaniu, Teofilu, zebrałem to wszystko, co było początkiem czynów i słów Jezusowych,
8.MARIAWICIPierwsza opowieść, Teofilu, którą sporządziłem, była o tem wszystkiem, co Jezus począł czynić i uczyć
9.DĄBR.WUL.1973Pierwszą księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co począł był czynić i nauczać Jezus
10.DĄBR.GR.1961W pierwszej księdze opowiedziałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus uczynił był i czego nauczał od początku
11.TYSIĄCL.WYD5Pierwszą Księgę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
12.BRYTYJKAPierwszą księgę, Teofilu, napisałem o tym wszystkim, co Jezus czynił i czego nauczał od początku
13.POZNAŃSKATeofilu, pierwszą księgę napisałem o całej działalności i nauce Jezusa,
14.WARSZ.PRASKAW mojej pierwszej księdze opisałem, Teofilu, to wszystko, co Jezus czynił i czego nauczał od samego początku
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Oto sporządziłem pierwsze opowiadanie, Teofilu, o wszystkich rzeczach, które Jezus rozpoczął czynić i nauczał,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTeofilu, mój pierwszy traktat dotyczył wszystkiego, co Jezus czynił i czego nauczał, od rozpoczęcia swej działalności
17.TOR.PRZ.Pierwszą relację napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus zaczął czynić, a także nauczać od początku,