« DzA 1:1 Dzieje Apostolskie 1:2 DzA 1:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aż do dnia, którego przykazawszy Apostołom przez Ducha świętego które był obrał, wzniesion jest.
2.WUJEK.1923Aż do dnia, którego rozkazawszy Apostołom przez Ducha Świętego, które obrał, wzięt jest.
3.RAKOW.NTAż do dnia, którego roskazawszy Apostołom przez ducha świętego, które był obrał, wzięty jest wzgórę.
4.GDAŃSKA.1881Aż do dnia onego, którego dawszy rozkazanie Apostołom, które był przez Ducha Świętego obrał, wzięty jest w górę.
5.GDAŃSKA.2017Aż do dnia, w którym został wzięty w górę po tym, jak przez Ducha Świętego udzielił poleceń apostołom, których wybrał.
6.JACZEWSKIaż do dnia, w którym wzięty został do nieba, i w którym przez Ducha świętego, wybranym przez siebie Apostołom, zlecenia zostawił.
7.SZCZEPAŃSKIaż do dnia, w którym został wzięty do nieba przez Ducha Świętego, gdy pouczył Apostołów, przez Siebie wybranych.
8.MARIAWICIaż do tego dnia, kiedy wydawszy rozkazy Apostołom, których był wybrał, przez Ducha Świętego był wzięty;
9.DĄBR.WUL.1973aż do dnia, w którym, gdy przez Ducha Świętego pouczał wybranych przez siebie Apostołów, wzięty był do nieba.
10.DĄBR.GR.1961aż do dnia, w którym, gdy przez Ducha Świętego pouczył wybranych przez siebie Apostołów, wzięty był do nieba.
11.TYSIĄCL.WYD5aż do dnia, w którym dał polecenia Apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, a potem został wzięty do nieba.
12.BRYTYJKAAż do dnia, gdy udzieliwszy przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których wybrał, wzięty został w górę;
13.POZNAŃSKAdoprowadzając opis do czasu Jego wniebowstąpienia, przed którym przez Ducha Świętego dał misję wybranym przez siebie apostołom.
14.WARSZ.PRASKAaż do dnia, w którym został wzięty do nieba, udzieliwszy przedtem przez Ducha Świętego różnych pouczeń ludziom wybranym przez siebie na apostołów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aż do tego dnia, gdy wydał polecenie apostołom, których sobie wybrał przez Ducha Świętego, i został wzięty do góry.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITaż do dnia, kiedy to za sprawą Ducha Świętego wydał polecenia wybranym przez siebie apostołom, a następnie został zabrany w górę.
17.TOR.PRZ.Aż do dnia, w którym po przekazaniu przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, został wzięty do góry;