« DzA 1:25 Dzieje Apostolskie 1:26 DzA 2:1 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(1:25b) I dali losy ich, i padł los na Macieia; i przyliczon z jedenaścią apostołów.
2.WUJEK.1923I dali im losy, i padł los na Macieja, i policzon jest z jedenaścią Apostołów.
3.RAKOW.NTI dali losy ich; i padł los na Macieia, i przyłączony jest między one jedennaście Apostołów.
4.GDAŃSKA.1881I rzucili losy ich. I padł los na Macieja; a przyłączony jest spólnem zdaniem do jedenastu Apostołów.
5.GDAŃSKA.2017I dali im losy, a los padł na Macieja. I został przyłączony do jedenastu apostołów.
6.JACZEWSKII rzucili losy, i padł los na Macieja, i ten do liczby dwunastu Apostołów policzony został.
7.SZCZEPAŃSKII rozdano im losy; - a los padł na Macieja, i doliczono go do jedenastu Apostołów.
8.MARIAWICII dali im losy: i padł los na Macieja, i został policzony z jedenastu Apostołami.
9.DĄBR.WUL.1973I rozdano im losy. A los padł na Macieja i przyłączony był do jedenastu Apostołów.
10.DĄBR.GR.1961I rozdano im losy. A los padł na Macieja i zaliczono go do grona jedenastu Apostołów.
11.TYSIĄCL.WYD5I dali im losy, a los padł na Macieja. I został dołączony do jedenastu Apostołów.
12.BRYTYJKAI dali im losy; a los padł na Macieja, i został dołączony do grona jedenastu apostołów.
13.POZNAŃSKARozdali im losy, los padł na Macieja i dołączono go do Jedenastu.
14.WARSZ.PRASKAPotem rzucili losy i padł los na Macieja, który też zaraz został dołączony do jedenastu apostołów.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wręczyli im losy, a los padł na Macieja; więc zostało mu przydzielone wspólne miejsce wśród jedenastu apostołów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem podali im losy i los padł na Macieja. Dołączono go zatem do grona jedenastu apostołów.
17.TOR.PRZ.I rzucili ich losy. I padł los na Mattiasza; i został dobrany do grona jedenastu apostołów.