« DzA 11:10 Dzieje Apostolskie 11:11 DzA 11:12 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A oto zarazem trzej mężowie stanęli przed domem wktórem byłem, posłani z Cezarij do mnie.
2.WUJEK.1923A oto natychmiast trzéj mężowie stanęli w domu, w którymem był, z Cezaryi do mnie posłani.
3.RAKOW.NTA oto, zaraz trzej mężowie stanęli u domu, w którymem był, posłani z Cesareiey do mnie.
4.GDAŃSKA.1881A oto zarazem trzej mężowie stanęli przed domem, w którymem był, posłani będąc do mnie z Cezaryi.
5.GDAŃSKA.2017I zaraz trzej mężczyźni posłani do mnie z Cezarei stanęli przed domem, w którym byłem.
6.JACZEWSKITejże chwili trzej mężowie wysłani z Cezarei do mnie, stanęli w domu, gdzie przebywałem.
7.SZCZEPAŃSKIA oto zaraz w domu, gdzie byłem, stanęło trzech mężów, wysłanych do mnie z Cezarei.
8.DĄBR.WUL.1973A oto niebawem trzej mężowie stanęli przed domem, w którym byłem, posłani do mnie z Cezarei.
9.DĄBR.GR.1961A w tejże chwili trzej ludzie posłani do mnie z Cezarei, stanęli przed domem, w którym byliśmy.
10.TYSIĄCL.WYD5Zaraz potem trzech ludzi, wysłanych do mnie z Cezarei, stanęło przed domem, w którym mieszkaliśmy.
11.BRYTYJKAI oto w tej chwili przed domem, w którym byłem, stanęli trzej mężowie, wysłani z Cezarei do mnie.
12.POZNAŃSKAPotem przed domem, w którym mieszkałem, stanęło trzech ludzi przysłanych do mnie z Cezarei.
13.WARSZ.PRASKAWkrótce potem trzech ludzi wysłanych do mnie z Cezarei stanęło przed domem, w którym mieszkałem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I oto natychmiast, przed domem w którym byliśmy, stanęli trzej mężowie, wysłani do mnie z Cezarei.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPo chwili tuż przed domem, w którym przebywałem, stanęli trzej mężczyźni, posłani do mnie z Cezarei.
16.TOR.NOWE.PRZ.I oto zaraz trzej mężowie posłani do mnie z Cezarei stanęli przed domem, w którym byłem.