« DzA 11:15 Dzieje Apostolskie 11:16 DzA 11:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I wspomniałem słowo pańskie, jako mówił: Johan tylko nurzał wodą, lecz wy będziecie ponurzeni wduchu świętem.
2.WUJEK.1923I wspomniałem na słowo Pańskie, jako powiadał: Janci chrzcił wodą, ale wy będziecie chrzczeni Duchem Świętym.
3.RAKOW.NTI przypomniałem słowo Pańskie jako mówił: Janci ponurzał wodą, a wy będziecie ponurzeni w Duchu świętym.
4.GDAŃSKA.1881I wspomniałem na słowo Pańskie, jako był powiedział: Janci chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
5.GDAŃSKA.2017I przypomniałem słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
6.JACZEWSKIPrzypomniało mi się wówczas słowo Pana, który mówił: Janci chrzcił wodą, wy zaś chrzcić będziecie Duchem świętym.
7.SZCZEPAŃSKIPrzypomniałem sobie zatem słowo Pana, że powiedział: «Jan chrzcił wodą, wy zaś będziecie ochrzczeni Duchem Świętym».
8.DĄBR.WUL.1973Wspomniałem tedy na słowa Pana, gdy mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
9.DĄBR.GR.1961Wspomniałem wówczas na słowa Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, a wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
10.TYSIĄCL.WYD5Przypomniałem sobie wtedy słowa, które wypowiedział Pan: Jan chrzcił wodą, wy zaś ochrzczeni będziecie Duchem Świętym.
11.BRYTYJKAI przypomniałem sobie Słowo Pana, gdy powiedział: Jan chrzcił wodą, ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
12.POZNAŃSKAPrzypomniałem sobie słowa Pana: »Jan chrzcił wodą, wy zaś zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym«.
13.WARSZ.PRASKAA ja przypomniałem sobie wtedy słowa, które kiedyś wypowiedział Pan: Jan chrzci wodą, wy zaś będziecie ochrzczeni Duchem Świętym.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ja przypomniałem sobie słowo Pana, jak mówił: Jan chrzcił wodą, ale wy zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzypomniałem sobie wówczas wypowiedź Pana. Powiedział On: Jan chrzcił w wodzie, wy zaś zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym.
16.TOR.NOWE.PRZ.I przypomniałem sobie Słowo Pana, gdy mówił: Jan chrzcił w wodzie, ale wy zostaniecie ochrzczeni w Duchu Świętym.