« DzA 11:25 Dzieje Apostolskie 11:26 DzA 11:27 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(11:27) I stało się, że cały rok schodzili się zborem, i nauczali tłum wielki; nazwano też naprzód w Antyochij ucznie Christyanmi.
2.WUJEK.1923I cały rok bawili się tam w kościele i uczyli rzeszę obfitą, tak iż najpierwéj nazwano w Antyochii ucznie Chrześcijany.
3.RAKOW.NTI sstało się że się oni rok cały zgromadzali do Zboru, i nauczali tłum niemały; i nazwani byli napierwej w Antyochiey uczniowie, Christyanmi.
4.GDAŃSKA.1881I bawili się przez cały rok przy onym zborze, i uczyli mnóstwo wielkie; a najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani są Chrześcijanami.
5.GDAŃSKA.2017A gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. Przez cały rok zbierali się z tym kościołem i nauczali wielu ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy uczniów nazwano chrześcijanami.
6.JACZEWSKIi obadwa cały rok przepędzili przy tym kościele i wielką liczbę ludu nauczyli tu zasad wiary. W Antiochii uczniowie Pańscy po raz pierwszy poczęli się nazywać Chrześcianami.
7.SZCZEPAŃSKII przez cały rok przebywali tam w gminie kościelnej i nauczali lud mnogi, tak iż najpierw w Antyochii nazywano wyznawców Chrystusa chrześcijanami.
8.DĄBR.WUL.1973I przez cały rok przebywali tam w Kościele nauczając mnóstwo wielkie, tak że najpierw w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami.
9.DĄBR.GR.1961I przez rok cały przebywali w kościele nauczając wielką rzeszę i po raz pierwszy w Antiochii nazwano uczniów chrześcijanami.
10.TYSIĄCL.WYD5A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
11.BRYTYJKAA gdy go znalazł, przyprowadził go do Antiochii. I tak się ich sprawy ułożyły, że przez cały rok przebywali razem w zborze i nauczali wielu ludzi; w Antiochii też nazwano po raz pierwszy uczniów chrześcijanami.
12.POZNAŃSKAa gdy go odnalazł, przyprowadził do Antiochii. Pracowali razem w Kościele przez cały rok, nauczając tłumy ludzi. W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
13.WARSZ.PRASKAKiedy zaś go znalazł, przyprowadził do Antiochii i przez cały rok pracowali razem w Kościele, głosząc naukę wielkim rzeszom. Właśnie w Antiochii po raz pierwszy poczęto nazywać uczniów [Chrystusa] chrześcijanami.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I im się zdarzyło, że byli goszczeni w zborze cały rok oraz nauczyli wielki tłum. Po raz też pierwszy, w Antiochii, uczniowie byli nazywani chrystianami.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZnalazł go tam, sprowadził do Antiochii i przez cały rok przebywali razem w kościele. W tym czasie objęli nauczaniem znaczną liczbę osób. To w Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami.
16.TOR.NOWE.PRZ.A stało się, że przez cały rok zgromadzali się w tym zborze, nauczając znaczną rzeszę ludzi; w Antiochii także uczniowie po raz pierwszy zostali nazwani chrześcijanami.