« DzA 11:8 Dzieje Apostolskie 11:9 DzA 11:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A odpowiedział mi powtóre głos z nieba: Co Bóg oczyścił ty nie zów pospolitym.
2.WUJEK.1923I odpowiedział powtóre głos z nieba: Co Bóg oczyścił, ty nie zów pospolitem.
3.RAKOW.NTA odpowiedział mi głos powtóre z nieba: Co Bóg oczyścił, ty nie czyń pospolitym.
4.GDAŃSKA.1881Tedy mi odpowiedział po wtóre głos z nieba: Co Bóg oczyścił, ty nie miej tego za nieczyste.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy głos z nieba odezwał się po raz drugi: Tego, co Bóg oczyścił, nie uważaj za nieczyste.
6.JACZEWSKICo Bóg oczyścił, odpowiedziano mi z nieba, tego ty nie nazywaj nieczystem.
7.SZCZEPAŃSKIGłos zaś powtórnie odezwał się z nieba: Co Bóg oczyścił, tego ty pospolitem nie nazywaj.
8.DĄBR.WUL.1973Tedy mi powtórnie odpowiedział głos z nieba: Co Bóg oczyścił, tego ty nieczystym nie nazywaj.
9.DĄBR.GR.1961Wtedy powtórnie odezwał się głos z nieba: Co Bóg oczyścił, tego ty nieczystym nie nazywaj.
10.TYSIĄCL.WYD5Ale głos z nieba odezwał się po raz drugi:
11.BRYTYJKAWtedy po raz wtóry odpowiedział głos z nieba: Co Bóg oczyścił, ty nie miej za skalane.
12.POZNAŃSKAI powtórnie odezwał się głos z nieba: »Nie nazywaj nieczystym tego, co Bóg oczyścił«.
13.WARSZ.PRASKAAle głos odezwał się po raz wtóry:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale głos z Nieba odpowiedział po raz drugi: Te, które Bóg oczyścił, ty nie poniżaj.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy znów odezwał się do mnie głos z nieba: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane.
16.TOR.NOWE.PRZ.A głos z nieba po raz drugi mi odpowiedział: Tego, co Bóg oczyścił, ty nie uważaj za skalane.