« DzA 13:22 Dzieje Apostolskie 13:23 DzA 13:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Z tego nasienia Bóg wedle obietnice wywiódł Izraelowi zbawiciela Jesusa.
2.WUJEK.1923Z tegoż nasienia Bóg według obietnice wywiódł Izraelowi Zbawiciela Jezusa:
3.RAKOW.NTZ tegoć Bóg nasienia według obietnice wzbudził Izraelowi Zbawiciela Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Z jegoż nasienia Bóg według obietnicy wzbudził Izraelowi zbawiciela Jezusa.
5.GDAŃSKA.2017Z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa.
6.JACZEWSKIZ rodu to tego Dawida, wedle objetnicy danej Izraelowi wzbudził Bóg Jezusa, Zbawiciela.
7.SZCZEPAŃSKIZ jego to potomstwa podług obietnicy wywiódł Bóg Izraelowi Jezusa, jako Zbawiciela,
8.DĄBR.WUL.1973Z jego to potomstwa według obietnicy wzbudził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa,
9.DĄBR.GR.1961Z jego to potomstwa według obietnicy wzbudził Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa,
10.TYSIĄCL.WYD5Z jego to potomstwa, stosownie do obietnicy, wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.
11.BRYTYJKAZ jego to potomstwa zgodnie z obietnicą wywiódł Bóg Izraelowi Zbawiciela, Jezusa,
12.POZNAŃSKAZ tego to właśnie pokolenia, zgodnie z obietnicą, wyprowadził Izraelowi Zbawcę Jezusa,
13.WARSZ.PRASKATo właśnie z jego potomstwa, zgodnie z obietnicą, zesłał Bóg Izraelowi Zbawiciela Jezusa.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Z jego nasienia, według obietnicy, Bóg wzbudził Israelowi Jezusa Zbawiciela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITZ jego potomków Bóg, zgodnie ze swą obietnicą, wywiódł Izraelowi Zbawcę, Jezusa,
16.TOR.NOWE.PRZ.Z jego to potomstwa, zgodnie z obietnicą, Bóg wzbudził Izraelowi Zbawiciela, Jezusa,