« DzA 13:23 Dzieje Apostolskie 13:24 DzA 13:25 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Gdy wprzód przepowiedał Johan przed obliczem przyścia jego nurzanie pokajania Izraelowi.
2.WUJEK.1923Gdy przed oblicznością przyjścia jego Jan opowiadał chrzest pokuty wszystkiemu ludowi Izraelskiemu.
3.RAKOW.NTGdy pierwej obwoływał Jan przed weszciem jego Ponurzenie pokajania wszytkiemu ludowi Izraelskiemu.
4.GDAŃSKA.1881Przed którego przyjściem kazał Jan chrzest pokuty wszystkiemu ludowi Izraelskiemu.
5.GDAŃSKA.2017Przed jego przyjściem Jan głosił chrzest pokuty całemu ludowi Izraela.
6.JACZEWSKIPrzedtem, zanim się on ukazał, Jan ogłaszał ludowi Izraelskiemu chrzest pokuty,
7.SZCZEPAŃSKIgdy to Jan, wobec Jego przybycia, głosił chrzest pokuty wszystkiemu ludowi Izraela.
8.DĄBR.WUL.1973przed którego przyjściem głosił Jan chrzest pokuty całemu ludowi izraelskiemu.
9.DĄBR.GR.1961przed którego przyjściem Jan głosił chrzest pokuty całemu ludowi izraelskiemu.
10.TYSIĄCL.WYD5Przed Jego przyjściem Jan głosił chrzest nawrócenia całemu ludowi izraelskiemu.
11.BRYTYJKAPrzed którego przyjściem Jan zwiastował chrzest upamiętania całemu ludowi izraelskiemu.
12.POZNAŃSKAktórego przyjście poprzedziło głoszenie przez Jana chrztu nawrócenia dla całego ludu izraelskiego.
13.WARSZ.PRASKALecz nim jeszcze On przyszedł, Jan głosił całemu ludowi izraelskiemu chrzest nawrócenia.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Tego, który przed przyjściem był ogłoszony przez Jana chrztem skruchy całemu ludowi Israela.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITprzed którego przyjściem Jan głosił całemu Izraelowi chrzest opamiętania.
16.TOR.NOWE.PRZ.Przed Jego przyjściem, Jan wcześniej głosił chrzest upamiętania całemu ludowi Izraela,