« DzA 13:28 Dzieje Apostolskie 13:29 DzA 13:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy wykonali wszytko co o niem napisano, zjąwszy z drewna położyli do grobu.
2.WUJEK.1923A gdy wykonali wszystko, co o nim napisano było, zjąwszy go z drzewa, włożyli go do grobu.
3.RAKOW.NTA gdy wykonali wszytko co o nim napisano było, zdjąwszy z drzewa, włożyli do grobu.
4.GDAŃSKA.1881A gdy wykonali wszystko, co o nim było napisane, zdjąwszy go z drzewa, włożyli go do grobu.
5.GDAŃSKA.2017A gdy wykonali wszystko, co było o nim napisane, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie.
6.JACZEWSKIGdy się zaś wszystko dopełniło, co o nim Pisma mówiły, zdjęto go z drzewa i do grobu złożono.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy dokonali wszystkiego, co o Nim napisano, zdjęli Go z krzyża i złożyli Go w grobie.
8.DĄBR.WUL.1973I gdy wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z krzyża i złożyli go w grobie.
9.DĄBR.GR.1961A gdy wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z krzyża i złożyli w grobie.
10.TYSIĄCL.WYD5Gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobie.
11.BRYTYJKAKiedy zaś wykonali wszystko, co o nim napisano, zdjęli go z drzewa i złożyli w grobie.
12.POZNAŃSKAGdy wykonali to wszystko, co o Nim zostało napisane, zdjęli Go z drzewa krzyża i złożyli w grobie,
13.WARSZ.PRASKAA gdy już uczynili z Nim wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Jego ciało z krzyża i złożyli w grobie.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś kiedy wykonali wszystko, co o nim jest napisane, zdjęli go z drewna oraz włożyli do grobowca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy wykonali wszystko, co było o Nim napisane, zdjęli Go z krzyża i złożyli w grobowcu.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy wykonali wszystko, co o Nim jest napisane, zdjęli Go z drzewa i złożyli do grobowca.