« DzA 13:30 Dzieje Apostolskie 13:31 DzA 13:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Który ukazował się przez wiele dni (onym) co byli znim przyszli z Galileie do Jeruzalema, którzy są świadkami do ludu.
2.WUJEK.1923Który widziany był przez wiele dni od tych, którzy z nim społu przyszli byli z Galilei do Jeruzalem, którzy aż dotąd są świadkami jego do ludu.
3.RAKOW.NTKtóry widziany był przez dni wiele, od onych którzy społu sstąpili z nim z Galileiey do Jeruzalem, którzy są świadki jego u ludu.
4.GDAŃSKA.1881Który widziany jest przez wiele dni od tych, którzy z nim pospołu przyszli z Galilei do Jeruzalemu, którzy są świadkami jego przed ludem.
5.GDAŃSKA.2017A on przez wiele dni był widziany przez tych, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, a teraz są jego świadkami przed ludem.
6.JACZEWSKIktórzy z nim razem z Galilei przybyli do Jerozolimy i dziś dają o nim świadectwo ludowi.
7.SZCZEPAŃSKIa On przez szereg dni ukazywał się tym, co z Nim razem przybyli z Galilei do Jerozolimy, i którzy teraz dają o Nim świadectwo wobec ludu.
8.DĄBR.WUL.1973którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i którzy po dziś dzień dają o nim świadectwo wobec ludu.
9.DĄBR.GR.1961którzy razem z nim szli z Galilei do Jerozolimy i którzy teraz dają o nim świadectwo wobec ludu.
10.TYSIĄCL.WYD5a On ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Nim razem poszli z Galilei do Jeruzalem, a teraz dają świadectwo o Nim przed ludem.
11.BRYTYJKAPrzez wiele dni ukazywał się On tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy; oni to teraz są jego świadkami wobec ludu.
12.POZNAŃSKAPrzez wiele dni ukazywał się tym, którzy z Nim przyszli z Galilei do Jerozolimy, oni to teraz są świadkami wobec ludzi.
13.WARSZ.PRASKAktórzy odbywali wspólną z Nim podróż z Galilei do Jerozolimy, a teraz wydają o Nim świadectwo przed ludem.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Po czym On dał się zobaczyć przez wiele dni tym, którzy razem z nim przyszli z Galilei do Jerozolimy i co są jego świadkami przed ludem.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem, przez wiele dni, widywali Go ci, którzy przyszli z Nim z Galilei do Jerozolimy. Oni są teraz Jego świadkami wobec ludu.
16.TOR.NOWE.PRZ.On też ukazywał się przez wiele dni tym, którzy z Galilei razem z Nim weszli do Jerozolimy, ci są Jego świadkami wobec ludu.