« DzA 13:36 Dzieje Apostolskie 13:37 DzA 13:38 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz którego Bog obudził, (ten) nie ujrzał skażenia.
2.WUJEK.1923Lecz którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia.
3.RAKOW.NTLecz którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia.
4.GDAŃSKA.1881Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia.
5.GDAŃSKA.2017Lecz ten, którego Bóg wskrzesił, nie doznał zniszczenia.
6.JACZEWSKIten zaś, kogo Bóg wzbudził z umarłych, nie zaznał zepsucia.
7.SZCZEPAŃSKIAle Ten, którego Bóg wskrzesił z martwych, nie uległ zgniliźnie.
8.DĄBR.WUL.1973Lecz ten, którego Bóg wskrzesił z martwych, nie doznał skażenia.
9.DĄBR.GR.1961Lecz ten, którego Bóg wskrzesił z martwych, nie doznał skażenia.
10.TYSIĄCL.WYD5Lecz nie uległ rozkładowi Ten, którego Bóg wskrzesił.
11.BRYTYJKALecz Ten, którego Bóg wzbudził, nie oglądał skażenia.
12.POZNAŃSKATen zaś, którego Bóg wskrzesił, nie uległ rozkładowi.
13.WARSZ.PRASKANatomiast nie uległ zniszczeniu Ten, którego Bóg zmartwychwskrzesił.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ten, którego Bóg wskrzesił nie zobaczył zepsucia.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITTen natomiast, którego Bóg wzbudził z martwych, nie oglądał skażenia.
16.TOR.NOWE.PRZ.Lecz Ten, którego Bóg wzbudził, nie zobaczył zepsucia.