« DzA 13:38 Dzieje Apostolskie 13:39 DzA 13:40 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574(13:39b) i od wszego zczego niemogliście się w zakonie Moiżeszowem usprawiedliwić, (13:39) Wtemto wszelki wierzący usprawiedliwi się.
2.WUJEK.1923Przez tego wszelki, który wierzy, usprawiedliwion bywa.
3.RAKOW.NTI od wszytkich rzeczy, od którycheście nie mogli być w Zakonie Moyzeszowym usprawiedliwieni, w tym każdy wierzący usprawiedliwiony bywa.
4.GDAŃSKA.1881I od wszystkiego od czegoście nie mogli być przez zakon Mojżeszowy usprawiedliwieni, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony bywa.
5.GDAŃSKA.2017I przez niego każdy, kto uwierzy, jest usprawiedliwiony we wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez Prawo Mojżesza.
6.JACZEWSKIKażdy, kto weń uwierzy, usprawiedliwienia dostąpi.
7.SZCZEPAŃSKIi że każdy, kto weń wierzy, dostępuje usprawiedliwienia we wszystkiem, w czem przez zakon mojżeszowy nie mogliście być usprawiedliwieni.
8.DĄBR.WUL.1973Każdy, który wierzy, przezeń usprawiedliwiony jest.
9.DĄBR.GR.1961Każdy, który wierzy, jest przez niego usprawiedliwiony.
10.TYSIĄCL.WYD5Każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym.
11.BRYTYJKAI że w nim każdy, kto wierzy, bywa usprawiedliwiony w tym wszystkim, w czym nie mogliście być usprawiedliwieni przez zakon Mojżesza.
12.POZNAŃSKAbo w Nim właśnie każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia.
13.WARSZ.PRASKAKażdy, kto uwierzy, będzie przez Niego uwolniony od wszystkich [grzechów], z których wy nie mogliście być usprawiedliwieni przez Prawo Mojżeszowe.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także wszystkiego, przez co nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych w Prawie Mojżesza; zaś w nim, każdy, kto wierzy jest uznawany za sprawiedliwego.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITi to wszystkich, nawet tych, za które nie ma usprawiedliwienia w Prawie Mojżesza.W Nim każdy, kto wierzy, dostępuje usprawiedliwienia.
16.TOR.NOWE.PRZ.I to od wszystkich, co do których nie mogliście zostać uznani za sprawiedliwych przez Prawo Mojżesza. W Nim, każdy wierzący zostaje uznany za sprawiedliwego.