« DzA 13:41 Dzieje Apostolskie 13:42 DzA 13:43 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A gdy oni wychodzili prosili (ich) aby wdrugą sobotę mówili im (te) słowa.
2.WUJEK.1923A gdy oni wyszli, prosili, aby w drugi szabbat mówili do nich téż słowa.
3.RAKOW.NTA gdy wyszli z zgromadzenia Żydowskiego, prosili Pogani aby w drugi Szabat mówiono do nich tyż słowa.
4.GDAŃSKA.1881A gdy oni wychodzili z bóżnicy żydowskiej, prosili ich poganie, aby i w drugi sabat mówili do nich też słowa.
5.GDAŃSKA.2017A kiedy wychodzili z synagogi żydowskiej, poganie prosili ich, aby również w następny szabat głosili im te same słowa.
6.JACZEWSKIPrzy wyjściu z Synagogi Paweł i towarzysze jego proszeni byli o kazanie w tej samej materyi na następną sobotę;
7.SZCZEPAŃSKIA gdy oni wychodzili, proszono ich, aby następnego szabatu mówili do nich o tem samem.
8.DĄBR.WUL.1973A gdy oni wychodzili, proszono ich, aby i w następny szabat mówili do nich o tym samym.
9.DĄBR.GR.1961A kiedy wychodzili, proszono ich, aby i w następny szabat mówili do nich o tym samym.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy wychodzili, proszono ich, aby w następny szabat mówili do nich o tym samym.
11.BRYTYJKAA gdy opuszczali synagogę, prosili ich, aby w następny sabat opowiedzieli im znowu o tych sprawach.
12.POZNAŃSKARozchodzący się prosili, by w następny szabat przemawiali do nich na ten sam temat.
13.WARSZ.PRASKAKiedy opuszczali synagogę, proszono ich, żeby w następny szabat mówili im w dalszym ciągu o tych samych sprawach.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A gdy oni wychodzili z bóżnicy Żydów, prosili ich poganie, by do następnego szabatu im zostały oznajmione te sprawy.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy wychodzili, zapraszano ich, aby w następny szabat dalej mówili o tych sprawach.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy oni wychodzili z synagogi żydowskiej, prosili ich poganie, aby też i w następny sabat mówili do nich te słowa.