« DzA 13:45 Dzieje Apostolskie 13:46 DzA 13:47 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A bezpieczni będąc Paweł i Barnaba, rzekli: Wam było potrzeba pierwej mówić słowo Boże, lecz ponieważ odrzuciliście je, i niedostojnemi osądziliście sami siebie wiecznego żywota, oto obracamy się do pogan.
2.WUJEK.1923Tedy Paweł i Barnabasz bezpiecznie rzekli: Wam było najprzód trzeba opowiadać słowo Boże; ale ponieważ je odrzucacie a osądzacie się niegodnymi być wiecznego żywota, oto obracamy się do poganów.
3.RAKOW.NTA beśpiecznie sobie począwszy Paweł i Barnabasz, rzekli: Wamci było potrzeba naprzód aby opowiedziano onę mowę Bożą; Lecz ponieważ odrzucacie ją, i niegodnymi sądzicie samych siebie onego wiecznego żywota, oto, obracamy się do Poganów.
4.GDAŃSKA.1881A Paweł i Barnabasz, bezpiecznie mówiąc, rzekli: Wamci najpierwej miało być opowiadane słowo Boże; ale ponieważ je odrzucacie, a sądzicie się być niegodnymi żywota wiecznego, oto się obracamy do pogan.
5.GDAŃSKA.2017A Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Wam najpierw miało być zwiastowane słowo Boże. Skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.
6.JACZEWSKIWówczas Paweł i Barnaba rzekli stanowczo: "Należało, abyśmy wam naprzód opowiadali słowo Boże: lecz że je odrzucacie i sami się uznajecie za niegodnych żywota wiecznego: do pogan się przeto zwrócimy.
7.SZCZEPAŃSKIWtedy Paweł i Barnaba śmiało się odezwali: Wam należało naprzód opowiadać słowo Boże; ale ponieważ odpychacie je i za niegodnych życia wiecznego się uważącie, przeto zwracamy się do pogan.
8.DĄBR.WUL.1973Wtedy Paweł i Barnaba odważnie powiedzieli: Wam przede wszystkim miało być głoszone słowo Boże, ale że je odrzucacie i uważacie się za niegodnych żywota wiecznego, oto zwracamy się do pogan.
9.DĄBR.GR.1961Wtedy Paweł i Barnaba odważnie wystąpili mówiąc: Wam to przede wszystkim należało głosić słowo Boże, ale że je odrzucacie i uważacie się za niegodnych żywota wiecznego, oto zwracamy się do pogan.
10.TYSIĄCL.WYD5Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.
11.BRYTYJKAWtedy Paweł i Barnaba odpowiedzieli odważnie i rzekli: Wam to najpierw miało być opowiadane Słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, przeto zwracamy się do pogan.
12.POZNAŃSKANa to Paweł i Barnaba otwarcie odpowiedzieli: "To wam najpierw powinno być głoszone słowo Boże, skoro jednak je odrzucacie, sami uważacie się za niegodnych życia wiecznego, dlatego zwracamy się do pogan.
13.WARSZ.PRASKAWtedy Paweł i Barnaba powiedzieli im z całą otwartością: Wypadało głosić słowo Boże najpierw wam, ponieważ jednak odrzucacie je i sami uważacie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz Paweł i Barnabasz, mówiąc otwarcie, powiedzieli: Było konieczne, aby najpierw wam opowiedzieć słowo Boga; a skoro je odrzucacie i oddzielacie siebie jako niegodnych życia wiecznego, oto kierujemy się do pogan.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITWtedy Paweł i Barnaba oświadczyli im śmiało i z przekonaniem: Wam jako pierwszym mieliśmy przekazać Słowo Boga, skoro je jednak lekceważycie i uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, to zwracamy się do pogan.
16.TOR.NOWE.PRZ.A Paweł i Barnaba śmiało przemawiali, mówiąc: Konieczne było, wam najpierw opowiedzieć Słowo Boga; ale ponieważ je odrzucacie i uważacie się za niegodnych życia wiecznego, oto zwracamy się do pogan.