« DzA 14:13 Dzieje Apostolskie 14:14 DzA 14:15 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy Apostołowie Barnabas i Paweł rozdarszy odzienia swoje wskoczyli do tłumu krzycząc
2.WUJEK.1923(14:13) Co usłyszawszy Apostołowie, Barnabasz i Paweł, rozdarłszy odzienia swoje, wskoczyli między rzesze, wołając
3.RAKOW.NTA usłyszawszy Apostołowie Barnabasz i Paweł, rozdarszy szaty swoje, wbieżeli między on tłum, krzycząc,
4.GDAŃSKA.1881Co gdy usłyszeli Apostołowie Barnabasz i Paweł, rozdarłszy szaty swoje, wpadli między lud, wołając,
5.GDAŃSKA.2017Gdy usłyszeli o tym apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli między tłum, wołając;
6.JACZEWSKI(14:13) Zasłyszawszy o tem Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje, i wypadłszy do ludu, wołali:
7.SZCZEPAŃSKI(14:13) Dowiedziawszy się o tem Apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swe szaty i wpadli między tłum, donośnie
8.DĄBR.WUL.1973(14:13) Gdy to posłyszeli Apostołowie, Barnaba i Paweł, rozdarłszy szaty swoje wpadli między tłum,
9.DĄBR.GR.1961Skoro o tym posłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarłszy szaty swoje wpadli w tłum
10.TYSIĄCL.WYD5Na wieść o tym apostołowie Barnaba i Paweł rozdarli szaty i rzucili się w tłum, krzycząc:
11.BRYTYJKAGdy to usłyszeli apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli szaty swoje i wpadli między tłum, krzycząc
12.POZNAŃSKASłysząc to apostołowie Paweł i Barnaba rozdarli szaty i wpadli w tłum z krzykiem:
13.WARSZ.PRASKAGdy apostołowie, Barnaba i Paweł, dowiedzieli się o tym, rozdarli szaty i rzucili się w środek tłumu krzycząc:
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy apostołowie Barnabasz i Paweł to pojęli, rozdarli swoje szaty oraz wpadli między tłum, krzycząc
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy apostołowie, Barnaba i Paweł, o tym usłyszeli, rozdarli swoje szaty, wybiegli przed tłum i krzyczeli:
16.TOR.NOWE.PRZ.Słysząc to apostołowie Barnaba i Paweł, rozdarli swoje szaty i wpadli w tłum, krzycząc i wołając: