« DzA 14:20 Dzieje Apostolskie 14:21 DzA 14:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A przepowiedawszy Ewanielion miastu onemu, nauczywszy mnogie, wrócili się do Listry, i (do) Ikonia i Antyochiej.
2.WUJEK.1923(14:20) A gdy opowiedzieli Ewangelią miastu onemu i nauczyh wielu, wrócili się do Listry i Ikonium i Antyochii,
3.RAKOW.NTA gdy opowiedali Ewanielią miastu onemu, i uczniów uczynili nie mało, wrócili się do Listry, i do Ikonium, i do Antyochiey;
4.GDAŃSKA.1881A opowiedziawszy Ewangieliję onemu miastu i wiele uczniów pozyskawszy, wrócili się do Listry, do Ikonii, i do Antyjochyi;
5.GDAŃSKA.2017Kiedy głosili ewangelię temu miastu i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i do Antiochii;
6.JACZEWSKI(14:20) Gdy w tem mieście skutkiem opowiadania Ewangelii wielu ją z mieszkańców przyjęło, Apostołowie powrócili się do Listry, Ikonium i Antiochii,
7.SZCZEPAŃSKI(14:20) A skoro w tem mieście ogłosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, wrócili do Lystry i do Ikonium i do Antyochii;
8.DĄBR.WUL.1973(14:20) Po głoszeniu Ewangelii temu miastu i pozyskaniu wielu uczniów wrócili do Lystry, Ikonium i Antiochii,
9.DĄBR.GR.1961W owym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Lystry, Ikonium i Antiochii,
10.TYSIĄCL.WYD5W tym mieście głosili Ewangelię i pozyskali wielu uczniów, po czym wrócili do Listry, do Ikonium i do Antiochii,
11.BRYTYJKAZwiastując dobrą nowinę także temu miastu, pozyskali wielu uczniów i zawrócili do Listry, Ikonium i Antiochii,
12.POZNAŃSKAGłosząc dobrą nowinę w tym mieście, zdobyli sobie sporą liczbę uczniów, a potem wrócili do Lystry, Ikonium i Antiochii.
13.WARSZ.PRASKAgdzie głosili przez jakiś czas Ewangelię, zyskując sobie wielu uczniów. Potem ruszyli w drogę powrotną przez Listrę i Ikonium do Antiochii,
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.I ogłosił dobrą nowinę temu miastu, wielu uczynił uczniami oraz wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii,
15.EIB.BIBLIA.2016.LITGdy ogłosili dobrą nowinę również temu miastu i pozyskali znaczną liczbę uczniów, wrócili do Listry, Ikonium i Antiochii.
16.TOR.NOWE.PRZ.I po ogłoszeniu dobrej nowiny temu miastu i pozyskaniu znacznego grona uczniów, wrócili do Listry i do Ikonium, i do Antiochii,