« DzA 14:22 Dzieje Apostolskie 14:23 DzA 14:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A postanowiwszy im starsze w każdem zborze modląc się z postami, polecili je panu wktórego uwierzyli.
2.WUJEK.1923(14:22) A gdy postanowili im kapłany w każdym kościele i modlili się z poszczeniem, polecili je Panu, w którego uwierzyli.
3.RAKOW.NTA postanowiwszy im Starsze po Zborzech, modliwszy się z postami, oddali je Panu w którego uwierzyli byli.
4.GDAŃSKA.1881A gdy im przez głosy postanowili starsze w każdym zborze i modlili się z postami, poruczyli je Panu, w którego uwierzyli.
5.GDAŃSKA.2017A gdy w każdym kościele ustanowili starszych, modląc się i poszcząc, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli.
6.JACZEWSKI(14:22) Ustanowili tu następnie zwierzchność kościelną, modlili się wspólnie i pościli, a w końcu zlecili ich Panu, w którego uwierzyli.
7.SZCZEPAŃSKI(14:22) Skoro zaś ustanowili dla nich kapłanów w każdej gminie kościelnej i pomodlili się wśród postów, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
8.DĄBR.WUL.1973(14:22) A gdy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im kapłanów, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
9.DĄBR.GR.1961A gdy w każdym kościele wśród modlitw i postów ustanowili im kapłanów, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
10.TYSIĄCL.WYD5Kiedy w każdym Kościele wśród modlitw i postów ustanowili im starszych, polecili ich Panu, w którego uwierzyli.
11.BRYTYJKAA gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym zborze starszych, wśród modlitw i postów poruczyli ich Panu, w którego uwierzyli.
12.POZNAŃSKAPrzez wkładanie rąk w czasie postów i modlitw powoływali w każdym Kościele prezbiterów, powierzając ich Panu, w którego uwierzyli.
13.WARSZ.PRASKAW każdym Kościele, modląc się i poszcząc, ustanawiali również starszych, polecając ich równocześnie łaskawości Pana, w którego uwierzyli.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A wybrawszy im przez głosowanie starszych w zborach oraz pomodliwszy się pośród postów powierzyli ich Panu w którego uwierzyli.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy z ich udziałem wybrali im po kościołach starszych, w modlitwie połączonej z postami polecili ich Panu, któremu zaufali.
16.TOR.NOWE.PRZ.A gdy im w każdym zborze ustanowili starszych w modlitwie z postem, powierzyli ich Panu, w którego uwierzyli.