« DzA 15:16 Dzieje Apostolskie 15:17 DzA 15:18 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Aby szukali ini ludzie Pana, i wszytcy pogani, od których wzywano imię moje, mówi Pan, czyniący to wszytko.
2.WUJEK.1923Aby drudzy ludzie szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, czyniący to.
3.RAKOW.NTAby wżdy szukali oni pozostali z ludzi Pana, i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mojego nad nimi; mówi Pan, który czyni te rzeczy wszytkie.
4.GDAŃSKA.1881Aby ci, co pozostali z ludzi, szukali Pana i wszyscy narodowie, nad którymi wzywano imienia mojego, mówi Pan, który to wszystko czyni.
5.GDAŃSKA.2017Aby ludzie, którzy pozostali, szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest moje imię – mówi Pan, który to wszystko sprawia.
6.JACZEWSKIaby i inni ludzie szukali Pana; aby to czyniły wszystkie narody, którym imię moje opowiadanem będzie. Tak mówi Pan, który tego dokona.
7.SZCZEPAŃSKIaby szukały Pana reszta ludzi i wszystkie narody, nad którymi wezwano Imienia mego. Mówi Pan, który to działa«.
8.MARIAWICIaby inni ludzie szukali Pana, i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest Imię Moje, mówi Pan, Który te rzeczy czyni.
9.DĄBR.WUL.1973Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia.
10.DĄBR.GR.1961Aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, wśród których wzywane jest imię moje, mówi Pan, który to sprawia,
11.TYSIĄCL.WYD5aby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie narody, nad którymi wzywane jest imię moje mówi Pan, który to sprawia.
12.BRYTYJKAAby pozostali ludzie szukali Pana, A także wszyscy poganie, Nad którymi wezwane zostało imię moje, Mówi Pan, który to czyni;
13.POZNAŃSKAAby pozostali ludzie szukali Pana i wszystkie ludy, nad którymi wzywa się Imienia mego - mówi Pan, który to wszystko czyni«
14.WARSZ.PRASKApo to, aby pozostali ludzie również poczęli szukać Pana, podobnie jak te wszystkie narody, wśród których wzywa się mojego imienia – mówi Pan, który to sprawia.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.aby ci, co pozostali z ludzi odszukali Pana, a także wszystkie narody wobec których przyzywane jest dla nich Moje Imię, mówi Pan, który te wszystkie rzeczy czyni.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITby pozostali ludzie mogli znaleźć Pana, a w tym wszystkie narody, nad którymi wezwano mojego imienia - mówi Pan, który te rzeczy czyni
17.TOR.PRZ.Aby w ten sposób pozostali spośród ludzi szukali Pana i wszyscy poganie, wśród których wzywane jest moje imię nad nimi, mówi Pan, który to wszystko czyni.