« DzA 15:22 Dzieje Apostolskie 15:23 DzA 15:24 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Napisawszy przez ręce ich to: Apostołowie i starszy, i bracia, tym którzy w Antyochij w Syryi i w Kilikij braciej z pogan zdrowia.
2.WUJEK.1923Napisawszy przez ręce ich: Apostołowie i starsi bracia tym, którzy są w Antyochii i w Syryi i w Cylicyi, braci, którzy są z poganów, zdrowia.
3.RAKOW.NTNapisawszy przez rękę ich te słowa: Apostołowie i starszy, i bracia, onym którzy są w Antyochiey i w Syryey, i w Cylicyey, braciej którzy są z Poganów, zdrowia życzymy.
4.GDAŃSKA.1881Napisawszy to przez rękę ich: Apostołowie i starsi, i bracia tym, którzy są w Antyjochyi i w Syryi, i w Cylicyi, braciom którzy są z pogan, zdrowia życzymy;
5.GDAŃSKA.2017Posłali przez nich takie pismo: Apostołowie, starsi i bracia przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z pogan, którzy są w Antiochii, Syrii i Cylicji.
6.JACZEWSKIi takiej treści list sobie dany mieli: "Apostołowie i starsi bracia. Braciom z pogaństwa, którzy są w Antiochii, Syryi i Cylicyi. Zdrowia.
7.SZCZEPAŃSKII przez ich ręce posłali takie pismo: Apostołowie i Bracia starsi ślą pozdrowienie Braciom z pośród pogan w Antyochii i Syryi i w Cylicyi.
8.MARIAWICItak napisawszy przez ręce ich: Apostołowie i Starsi bracia tym, którzy są w Antyochii, i w Syryi, i w Cylicyi, braciom z pogan pozdrowienie.
9.DĄBR.WUL.1973Za ich pośrednictwem wysłano też pismo: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom z Antiochii, Syrii i Cylicji.
10.DĄBR.GR.1961Za ich pośrednictwem wysłano więc pismo: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienia braciom pochodzącym z pogan w Antiochii, Syrii i Cylicji.
11.TYSIĄCL.WYD5Posłali przez nich pismo <tej treści>: Apostołowie i starsi bracia przesyłają pozdrowienie braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
12.BRYTYJKADając im do ręki następujące pismo: Apostołowie i starsi, bracia braciom, pochodzącym z pogan w Antiochii i w Syrii, i w Cylicji, przesyłają pozdrowienie.
13.POZNAŃSKAWręczyli im pismo następującej treści: "Apostołowie i starsi braciom pogańskiego pochodzenia w Antiochii, Syrii i Cylicji przesyłają pozdrowienie.
14.WARSZ.PRASKAWysłali też przez nich pismo takiej oto treści: Apostołowie i starsi bracia wasi przesyłają pozdrowienia braciom nawróconym z pogaństwa w Antiochii, w Syrii i w Cylicji.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Także napisali przez ich rękę: Apostołowie, starsi i bracia tym, którzy są w Antiochii, Syrii i Cylicji, braciom z pogan witajcie.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZa ich pośrednictwem przekazali na piśmie: Apostołowie i starsi, Bracia Do braci pochodzących z pogan w Antiochii, w Syrii i w Cylicji Witajcie,
17.TOR.PRZ.Po napisaniu swoją ręką tego oto: Apostołowie i starsi, i bracia, braciom z pogan w Antiochii i w Syrii, i w Cylicji, przesyłają pozdrowienie;