« DzA 15:29 Dzieje Apostolskie 15:30 DzA 15:31 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Oni przeto odpuszczeni, przyszli do Antyochiej, a zgromadziwszy mnóstwo oddali list.
2.WUJEK.1923A tak oni odprawieni przyszli do Antyochii, a zebrawszy mnóstwo, oddali list.
3.RAKOW.NTOnić tedy odprawieni, przyszli do Antyochiey, a zgromadziwszy mnóstwo oddali list.
4.GDAŃSKA.1881A tak oni będąc odprawieni, przyszli do Antyjochyi, a zgromadziwszy mnóstwo, oddali list.
5.GDAŃSKA.2017Tak więc oni, będąc odprawieni, przybyli do Antiochii, zwołali zgromadzenie i oddali list.
6.JACZEWSKIOni tedy posłowie przybyli do Antiochii, i zgromadziwszy wiernych, oddali im list.
7.SZCZEPAŃSKIWysłańcy zatem przybyli do Antyochii i list oddali zgromadzonemu ludowi.
8.MARIAWICI– A tak oni odprawieni przyszli do Antyochii i zgromadziwszy mnóstwo, oddali list,
9.DĄBR.WUL.1973Wysłańcy tedy przybyli do Antiochii i wręczyli list zebranej gminie.
10.DĄBR.GR.1961Wysłańcy tedy przybyli do Antiochii i zwoławszy gminę list oddali.
11.TYSIĄCL.WYD5Wysłannicy przybyli więc do Antiochii i zwoławszy lud, oddali list.
12.BRYTYJKAA gdy wysłańcy przyszli do Antiochii, zgromadzili zbór i oddali list.
13.POZNAŃSKAGdy wysłańcy przybyli do Antiochii, zwołali zebranie i przekazali list.
14.WARSZ.PRASKAWysłańcy, pożegnawszy się, przybyli do Antiochii, gdzie zwołali całe zgromadzenie i wręczyli list.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc rzeczywiście, kiedy zostali odprawieni, zeszli do Antiochii, zebrali wielu braci oraz oddali im ten list.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy posłańcy przybyli do Antiochii, zwołali ogólne zgromadzenie i przekazali list.
17.TOR.PRZ.Więc ci, gdy już zostali odprawieni, zeszli do Antiochii i gdy zgromadzili wielu braci , oddali list.