« DzA 15:34 Dzieje Apostolskie 15:35 DzA 15:36 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Paweł i Barnaba mieszkali w Antyochij, ucząc i opowiedając i z inemi mnogimi słowo pańskie.
2.WUJEK.1923A Paweł i Barnabasz mieszkali w Antyochii, nauczając i przepowiadając z wielą innych słowo Pańskie.
3.RAKOW.NTA Paweł i Barnabasz zamieszkali w Antyochiey, nauczając i przepowiedając z innych wielem onę mowę Pańską.
4.GDAŃSKA.1881Także Paweł i Barnabasz zamieszkali w Antyjochyi, nauczając i opowiadając z wieloma innymi słowo Pańskie.
5.GDAŃSKA.2017Również Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc z wieloma innymi słowo Pana.
6.JACZEWSKIPaweł i Barnaba zostali w Antiochii, nauczali tam lud i łącznie z wielu drugimi ogłaszali słowo Pańskie.
7.SZCZEPAŃSKIPaweł zaś i Barnaba przebywali w Antyochii nauczając i głosząc wraz z wielu innymi słowo Pańskie.
8.MARIAWICIA Paweł i Barnaba mieszkali w Antyochii, nauczając i opowiadając z wielu innymi słowo Pańskie.
9.DĄBR.WUL.1973A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc wraz z wielu innymi słowo Pańskie.
10.DĄBR.GR.1961A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc wraz z wielu innymi słowo Pańskie.
11.TYSIĄCL.WYD5A Paweł i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc razem z wielu innymi słowo Pańskie.
12.BRYTYJKAA Paweł i Barnaba pozostali w Antiochii, nauczając i zwiastując wraz z wieloma innymi Słowo Pańskie.
13.POZNAŃSKAPaweł i Barnaba spędzili pewien czas w Antiochii i z wielu innymi nauczali i głosili słowo Pańskie.
14.WARSZ.PRASKATymczasem Paweł i Barnaba pozostając w Antiochii nauczali i razem z wielu innymi głosili słowo Pańskie.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł i Barnabasz spędzali czas w Antiochii, nauczając oraz głosząc dobrą nowinę Słowa Pana także wśród wielu innych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł i Barnaba natomiast pozostawali w Antiochii. Wraz z wieloma innymi nauczali tam i głosili Słowo Pana.
17.TOR.PRZ.Paweł natomiast i Barnaba przebywali w Antiochii, nauczając i głosząc dobrą nowinę – wraz z wieloma innymi – Słowo Pana.