« DzA 15:5 Dzieje Apostolskie 15:6 DzA 15:7 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zebrali się lepak Apostołowie i starszy wejrzeć wtę to sprawę.
2.WUJEK.1923I zebrali się Apostołowie i starsi, wejrzeć w to słowo.
3.RAKOW.NTZgromadzili się tedy Apostołowie i Starszy, aby wejźrzeli w sprawę tę.
4.GDAŃSKA.1881Zgromadzili się tedy Apostołowie i starsi, aby wejrzeli w tę sprawę.
5.GDAŃSKA.2017Apostołowie i starsi zebrali się więc, aby rozstrzygnąć tę sprawę.
6.JACZEWSKITo skłoniło Apostołów i zwierzchność kościelną, iż się zebrali celem naradzenia się względem tego przedmiotu.
7.SZCZEPAŃSKIApostołowie zatem i starsi zebrali się by tę rzecz rozpatrzyć.
8.MARIAWICIZebrali się tedy Apostołowie i Starsi, aby w to słowo wejrzeli.
9.DĄBR.WUL.1973Zgromadzili się tedy Apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.
10.DĄBR.GR.1961Zgromadzili się więc Apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.
11.TYSIĄCL.WYD5Zebrali się więc Apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.
12.BRYTYJKAZgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozważyć.
13.POZNAŃSKAZebrali się więc apostołowie i starsi, aby tę sprawę rozpatrzyć.
14.WARSZ.PRASKAZebrali się więc razem apostołowie i starsi, żeby rozpatrzyć tę sprawę.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Więc odnośnie tej sprawy zostali zebrani apostołowie i starsi, by to poznać.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITZeszli się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.
17.TOR.PRZ.Zgromadzili się więc apostołowie i starsi, aby rozpatrzyć tę sprawę.