« DzA 15:8 Dzieje Apostolskie 15:9 DzA 15:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I nic nie dał różności między nami i nimi, wiarą oczyściwszy serca ich.
2.WUJEK.1923I nie uczynił żadnéj różnice między nami i nimi, wiarą oczyściwszy serca ich.
3.RAKOW.NTI żadnej różnice nie uczynił między nami, i nimi, wiarą oczyściwszy serca ich.
4.GDAŃSKA.1881I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, wiarą oczyściwszy serca ich.
5.GDAŃSKA.2017I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.
6.JACZEWSKInie uczynił on najmniejszej różnicy między nimi i nami, ale wiarą i ich serca oczyścił.
7.SZCZEPAŃSKIi żadnej nie uczynił różnicy między nami a nimi, skoro oczyścił ich serca przez wiarę.
8.DĄBR.WUL.1973i żadnej między nimi a nami nie czyniąc różnicy, oczyściwszy przez wiarę ich serca.
9.DĄBR.GR.1961żadnej między nimi a nami nie czyniąc różnicy, oczyściwszy przez wiarę ich serca.
10.TYSIĄCL.WYD5Nie zrobił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając ich serca przez wiarę.
11.BRYTYJKAI nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyściwszy przez wiarę ich serca.
12.POZNAŃSKANie wprowadzał też żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając wiarą ich serca.
13.WARSZ.PRASKANie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, oczyszczając przez wiarę ich serca.
14.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem nic nie rozdzielił między nami a nimi, kiedy wiarą oczyścił ich serca.
15.EIB.BIBLIA.2016.LITNie zrobił przy tym żadnej różnicy między nami a nimi, gdyż oczyścił ich serca na podstawie wiary.
16.TOR.NOWE.PRZ.I nie uczynił żadnej różnicy między nami a nimi, gdy wiarą oczyścił ich serca.