« DzA 16:7 Dzieje Apostolskie 16:8 DzA 16:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Minąwszy przeto Misią, zeszli do Troady.
2.WUJEK.1923A przeszedłszy Misyą, wstąpili do Troady.
3.RAKOW.NTA przeminąwszy Misyą, sstąpili do Troady.
4.GDAŃSKA.1881Tedy minąwszy Mizyję, zstąpili do Troady.
5.GDAŃSKA.2017Przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
6.JACZEWSKIPo przejściu przeto przez Myzyą, zaszli do Troady,
7.SZCZEPAŃSKIPrzeszli więc przez Myzyę i wstąpili do Troady.
8.DĄBR.WUL.1973I przeszedłszy Myzję, przybyli do Troady.
9.TYSIĄCL.WYD5przeszli więc Myzję i zeszli do Troady.
10.BRYTYJKAminąwszy Mizję, doszli do Troady.
11.POZNAŃSKAOminęli więc Myzję i przybyli do Troady.
12.WARSZ.PRASKAPrzewędrowali więc całą Mizję i dotarli do Troady,
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem minęli Mizję i zeszli do Troady.
14.EIB.BIBLIA.2016Minęli zatem Myzję i doszli do Troady.
15.TOR.NOWE.PRZ.A gdy minęli Mizję, zeszli do Troady.