« DzA 16:8 Dzieje Apostolskie 16:9 DzA 16:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574I zjawiło się widzenie wnocy Pawłowi: Mąż niektóry Macedonin był stojący, prosząc go, i mówiąc przyszedszy do Macedoniej pomóż nam.
2.WUJEK.1923I ukazało się Pawłowi w nocy widzenie: Mąż niektóry Macedończyk stanął i prosił go i mówił: Przyszedłszy do Macedonii, ratuj nas.
3.RAKOW.NTI widzenie w nocy pokazało się Pawłowi: mąż niektóry był Macedończyk stojący, prosząc go, i mówiąc: Przeprawiwszy się do Macedoniey, ratuj nas.
4.GDAŃSKA.1881I pokazało się Pawłowi w nocy widzenie: Mąż niejaki Macedończyk stał, prosząc go i mówiąc: Przepraw się do Macedonii, a ratuj nas.
5.GDAŃSKA.2017I w nocy Paweł miał widzenie: jakiś Macedończyk stał i prosił go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!
6.JACZEWSKIgdzie podczas nocy miał Paweł widzenie. Stanął przed nim niejaki Macedończyk i prosił go, aby przybył do Macedonii i przyniósł jej wsparcie.
7.SZCZEPAŃSKII miał Paweł widzenie nocne stanął przed nim jakiś Macedończyk i błagał go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i ratuj nas!
8.DĄBR.WUL.1973I miał Paweł widzenie nocne: stanął przed nim Macedończyk jakiś i błagając go mówił: Przepraw się do Macedonii i przybądź nam z pomocą.
9.TYSIĄCL.WYD5W nocy miał Paweł widzenie: jakiś Macedończyk stanął [przed nim] i błagał go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam!
10.BRYTYJKAI miał Paweł w nocy widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam.
11.POZNAŃSKAW nocy miał Paweł widzenie: stanął przed nim jakiś Macedończyk i zapraszając go powiedział: "Przyjdź do Macedonii i pomóż nam!"
12.WARSZ.PRASKAgdzie w nocy Paweł miał takie oto widzenie: Przyszedł do niego jakiś Macedończyk i błagał go mówiąc: Przybądź do Macedonii i pomóż nam!
13.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A pośród nocy, Pawłowi zostało ukazane widzenie: Mąż, jakiś Macedończyk, stał, wzywał go i mówił: Przepraw się do Macedonii i biegnij nam na pomoc.
14.EIB.BIBLIA.2016Nocą Paweł przeżył widzenie: Jakiś Macedończyk stał i prosił go: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam.
15.TOR.NOWE.PRZ.I Paweł ujrzał w nocy widzenie: Pewien mężczyzna, Macedończyk, stał i prosił go, mówiąc: Przepraw się do Macedonii i pomóż nam.