« DzA 17:9 Dzieje Apostolskie 17:10 DzA 17:11 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A bracia wnet wnocy wysłali i Pawła i Sylę do Bereie, którzy przyszedszy szli do szkoły Judowskiej.
2.WUJEK.1923A bracia wnet w nocy wyprawili Pawła i Sylę do Bereje. Którzy przyszedłszy, weszli do bóżnice Żydowskiéj.
3.RAKOW.NTA bracia wnet w nocy wysłali i Pawła i Sylę do Berei; którzy przyszedszy, do zgromadzenia Żydowskiego poszli.
4.GDAŃSKA.1881A bracia wnet w nocy wysłali i Pawła, i Sylę do Berei; którzy tam przyszedłszy weszli do bóżnicy żydowskiej.
5.GDAŃSKA.2017Zaraz w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej.
6.JACZEWSKIBracia tymczasem podczas nocy zaprowadzili Pawła i Sylasa do Berei, dokąd ciż Apostołowie przybywszy, weszli zaraz do synagogi żydowskiej.
7.SZCZEPAŃSKIBracia natomiast zaraz nocą wyprawili Pawła i Sylę do Berei. A gdy tam przybyli, wstąpili do bóżnicy Żydów.
8.MARIAWICIA bracia natychmiast w nocy wysłali Pawła i Sylę do Berei; którzy przyszedłszy tam, weszli do bożnicy Żydowskiej.
9.DĄBR.WUL.1973Bracia zaś zaraz w nocy wysłali Pawła i Sylasa do Berei. A gdy tam przybyli, weszli do synagogi żydowskiej.
10.DĄBR.GR.1961Bracia zaś natychmiast w nocy wysłali Pawła i Sylasa do Berei. A gdy tam przybyli, udali się do synagogi żydowskiej.
11.TYSIĄCL.WYD5Natychmiast w nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Kiedy tam przybyli, poszli do synagogi Żydów.
12.BRYTYJKABracia zaś wyprawili zaraz w nocy Pawła i Sylasa do Berei; ci, gdy tam przybyli, udali się do synagogi Żydów,
13.POZNAŃSKATej samej jeszcze nocy bracia wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Po przybyciu tam udali się oni do synagogi Żydów.
14.WARSZ.PRASKAJeszcze tej samej nocy wysłali bracia Pawła i Sylasa do Berei. Skoro tylko tam przybyli, udali się do synagogi żydowskiej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz bracia zaraz, wśród nocy, wysłali Pawła i Sylasa do Berei. Zatem oni powstali i odjechali do bóżnicy Żydów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJeszcze tej samej nocy bracia wyprawili Pawła i Sylasa do Berei. Ci natomiast, gdy tam przybyli, zaczęli uczęszczać do synagogi. Żydzi,
17.TOR.PRZ.A bracia zaraz w nocy wysłali Pawła i Sylasa do Berei, którzy gdy tam przybyli, chodzili do synagogi żydowskiej.