« DzA 17:12 Dzieje Apostolskie 17:13 DzA 17:14 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jako się dowiedzieli Judowie, którzy z Thesaloniki, że i w Berei opowiedano było słowo Boże od Pawła, przyszli i tam wzruszając i trwożąc tłumy.
2.WUJEK.1923A gdy się dowiedzieli w Thessalonice Żydowie, iż i w Berei opowiadane jest od Pawła słowo Boże, przyszli téż tam, wzruszając i podburzając pospólstwo.
3.RAKOW.NTA gdy się dowiedzieli oni co byli z Tessaloniki Żydowie, że i w Berei opowiedana jest od Pawła ona mowa Boża, przyszli też tam, zatrząsając tłumy.
4.GDAŃSKA.1881A gdy się dowiedzieli oni, co byli z Tesaloniki Żydowie, że i w Berei opowiadane było słowo Boże od Pawła, przyszli i tam, podburzając pospólstwo.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli też tam i podburzali lud.
6.JACZEWSKIŻydzi Tessaloniccy, gdy się dowiedzieli, że Paweł słowo Boże opowiada w Berei, przybyli tu, by śród pospólstwa wzniecić zamieszanie, czego też i dokonali.
7.SZCZEPAŃSKIGdy jednak Żydzi z Tesaloniki zauważyli, że i w Berei Paweł głosi słowo Boże, udali się nawet tam, podniecając i podburzając pospólstwo.
8.MARIAWICIA gdy się dowiedzieli Żydzi, którzy byli w Tessalonice, że i w Berei opowiadane było przez Pawła słowo Boże, przyszli i tam, wzruszając i podburzając pospólstwo.
9.DĄBR.WUL.1973A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że Paweł i w Berei głosi słowo Boże, przybyli i tam, judząc i podburzając motłoch.
10.DĄBR.GR.1961A gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że Paweł także w Berei głosi słowo Boże, przybyli tam, judząc i podburzając lud.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że również w Berei Paweł głosi słowo Boże, przyszli tam, podburzając tłumy i wzniecając rozruchy.
12.BRYTYJKAA gdy się dowiedzieli Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei Paweł głosi Słowo Boże, udali się tam, judząc i podburzając pospólstwo.
13.POZNAŃSKAGdy zaś dowiedzieli się Żydzi z Tesaloniki, że i w Berei głosi Paweł słowo Boże, przybyli tam i podburzyli tłumy, wprowadzając zamieszanie.
14.WARSZ.PRASKALecz kiedy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że Paweł głosi słowo Boże w Berei, przybyli tam co prędzej i podburzywszy tłumy, znów doprowadzili do zamieszania.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Żydzi z Tesalonik się dowiedzieli, że przez Pawła zostało zwiastowane słowo Boga i w Berei, przyszli też tam, podburzając tłumy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITA gdy Żydzi z Tesalonik dowiedzieli się, że Paweł głosi Słowo Boże również w Berei, udali się tam, podburzając przeciw nim całe tłumy.
17.TOR.PRZ.A gdy Żydzi z Tesaloniki dowiedzieli się, że i w Berei było ogłoszone przez Pawła Słowo Boże, i tam przyszli, podburzając tłum.