« DzA 17:14 Dzieje Apostolskie 17:15 DzA 17:16 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Którzy lepak wyprowadzili Pawła, zawiedli ji aż do Athen. A wziąwszy roskazanie do Syle i Tymoteusza, aby co narychlej przyszli do niego, poszli (nazad.)
2.WUJEK.1923A ci, co odprowadzali Pawła, zawiedli go aż do Athen: a wziąwszy rozkazanie od niego do Syle i Tymotheusza, żeby co najrychléj przyszli do niego, odeszli.
3.RAKOW.NTA oni co odprowadzali Pawła, odwiedli go aż do Athen; a wziąwszy przykazanie do Syle i Tymotheusza, żeby co najrychlej przyszli do niego, odeszli.
4.GDAŃSKA.1881A ci, którzy prowadzili Pawła, doprowadzili go aż do Aten, a wziąwszy rozkazanie do Syli i do Tymoteusza, żeby co najrychlej przyszli do niego, odeszli.
5.GDAŃSKA.2017Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go aż do Aten i powrócili, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, żeby jak najszybciej przyszli do niego.
6.JACZEWSKIPrzewodnicy Pawłowi towarzyszyli mu aż do Aten, skąd powróciwszy, przynieśli odeń polecenie, aby Sylas i Tymoteusz jaknajprędzej się z nim połączyli. Dwaj ci towarzysze Pawłowi zaraz puścili się w drogę.
7.SZCZEPAŃSKIA ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, powiedli go aż do Aten; potem wrócili, odebrawszy od niego polecenie dla Syli i Tymoteusza, by się coprędzej wybrali do niego.
8.MARIAWICIA ci, którzy odprowadzali Pawła, przywiedli go aż do Aten, i wziąwszy poruczenie od niego do Syli i do Tymoteusza, aby co najrychlej przyszli do niego, wrócili się.
9.DĄBR.WUL.1973A ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, doprowadzili go aż do Aten i otrzymawszy zlecenia dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najrychlej przybyli do niego, odjechali.
10.DĄBR.GR.1961A ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, doprowadzili go aż do Aten. I powrócili ze zleceniami dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najrychlej do niego przybyli.
11.TYSIĄCL.WYD5Ci, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten i odjechali, otrzymawszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przybyli do niego.
12.BRYTYJKATowarzysze zaprowadzili Pawła aż do Aten, a wziąwszy polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej przyszli do niego, zawrócili.
13.POZNAŃSKALudzie towarzyszący Pawłowi zaprowadzili go aż do Aten. Wracając zaś przynieśli Sylasowi i Tymoteuszowi polecenie, by jak najprędzej do niego przybyli.
14.WARSZ.PRASKACi zaś, którzy towarzyszyli Pawłowi, odprowadzili go aż do Aten i sami powrócili. Przez nich też Sylas i Tymoteusz otrzymali polecenie, aby czym prędzej przybyli do Pawła.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś ci, co przewozili Pawła, zawieźli go aż do Aten i odeszli, wziąwszy polecenie odnośnie Sylasa i Tymoteusza, by jak najszybciej do niego przyszli.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITCi z kolei, którzy towarzyszyli Pawłowi, zaprowadzili go aż do Aten. Tam odebrali od niego polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby czym prędzej do niego przyszli - i wyruszyli w powrotną drogę.
17.TOR.PRZ.A ci, którzy odprowadzali Pawła, doprowadzili go aż do Aten, i gdy wzięli polecenie dla Sylasa i Tymoteusza, aby jak najszybciej przybyli do niego, odeszli.