« DzA 17:15 Dzieje Apostolskie 17:16 DzA 17:17 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A w Atheniech gdy czekał Paweł, żarzył się duch jego wniem, bacząc pełno bałwanów być miasto.
2.WUJEK.1923A gdy ich Paweł w Atheniech czekał, wzruszał się w nim duch jego, widząc miasto udane na bałwochwalstwo,
3.RAKOW.NTA gdy w Atheniech oczekawał ich Paweł, obostrzał się Duch jego w nim, gdy widział poddane bałwochwalstwu miasto.
4.GDAŃSKA.1881A gdy ich Paweł w Atenach czekał, poruszał się w nim duch jego, widząc ono miasto poddane bałwochwalstwu.
5.GDAŃSKA.2017A gdy Paweł czekał na nich w Atenach, burzył się w duchu na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
6.JACZEWSKIPaweł oczekiwał na nich w Atenach, a widząc oddanie się tego miasta bałwochwalstwu, nie mógł na nie obojętnie patrzeć.
7.SZCZEPAŃSKIA gdy Paweł czekał na nich w Atenach, oburzał się do głębi duszy na widok miasta, pogrążonego w bałwochwalstwie.
8.MARIAWICIA gdy czekał na nich Paweł w Atenach, wzruszał się w nim duch jego, widząc, że się miasto oddało bałwochwalstwu.
9.DĄBR.WUL.1973Paweł zaś czekając na nich w Atenach burzył się wewnętrznie na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
10.DĄBR.GR.1961Paweł zaś czekając na nich w Atenach, burzył się wewnętrznie na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
11.TYSIĄCL.WYD5Czekając na nich w Atenach, Paweł burzył się wewnętrznie na widok miasta pełnego bożków.
12.BRYTYJKACzekając na nich w Atenach, obruszał się Paweł w duchu swoim na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
13.POZNAŃSKAPaweł, czekając na nich w Atenach, był do głębi oburzony na widok miasta oddanego bałwochwalstwu.
14.WARSZ.PRASKACzekając na nich w Atenach, był Paweł wewnętrznie wzburzony, gdy przypatrywał się miastu pełnemu pogańskich bożków.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy Paweł czekał na nich w Atenach, został w nim pobudzony jego duch, gdy widział, że miasto było pełne bałwanów.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł zatem pozostał w Atenach. Zgodnie z ustaleniami czekał na Sylasa i Tymoteusza. Widok miasta pogrążonego w bałwochwalstwie wprawił go w stan duchowego wzburzenia.
17.TOR.PRZ.A gdy Paweł oczekiwał ich w Atenach, burzył się w nim jego duch, bo widział, że miasto jest pełne bożków.