« DzA 17:17 Dzieje Apostolskie 17:18 DzA 17:19 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A niektórzy z Epikureów, i z Stoików Filozofów spierali się z nim, a niektórzy mówili: Co chce ten bałamut mówić? Owi lepak: cudzych Bogów zda się być opowiedacz, iż Jesusa, i wskrzeszenie opowiedał im.
2.WUJEK.1923A niektórzy z Epikurów i Stoików Philizofów gadali się z nim, i jedni mówili: Cóż wżdy ten słowosiewca mówić chce? A drudzy: Zda się być opowiadaczem nowych bogów, iż im Jezusa zmartwychwstanie opowiadał.
3.RAKOW.NTA niektórzy z Epikurów i z Stoików Filozofów spierali się z nim; a niektórzy mówili: Cóż wżdy chce plotkarz ten mówić? A drudzy: Obcych bogów zda się opowiedaczem być; iż Jezusa i powstanie im opowiedał.
4.GDAŃSKA.1881Tedy niektórzy z Epikurejczyków i Stoików filozofowie spierali się z nim, a niektórzy mówili: Cóż wżdy ten plotkarz mówić chce? A drudzy: Zdaje się być opowiadaczem obcych bogów; bo im Jezusa i zmartwychwstanie opowiadał.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim. Jedni mówili: Co chce powiedzieć ten nowinkarz? A inni: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Głosił im bowiem Jezusa i zmartwychwstanie.
6.JACZEWSKINiektórzy filozofowie Epikurejczycy i Stoicy wszczynali z nim rozmowę, i jedni z nich, wzruszając ramionami, zdawali się nie pojmować go; drudzy zaś mówili, iż on ogłasza nową religię, bo mówi o Jezusie i zmartwychwstaniu.
7.SZCZEPAŃSKIA niektórzy z filozofów Epikurejczyków i Stoików ścierali się z nim; jedni mówili: »Co też ten gaduła ma do powiedzenia?« Inni znowu: »Zdaje się być zwiastunem nowych bogów«; bo głosił im Jezusa i zmartwychwstanie.
8.MARIAWICIA niektórzy Epikurejczycy i Stoicy, filozofowie, rozprawiali z nim. I jedni mówili: Co ten słowosiewca chce powiedzieć? A drudzy: Wydaje się być nowych demonów opowiadaczem. Ponieważ im opowiadał Jezusa i zmartwychwstanie.
9.DĄBR.WUL.1973A niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim, inni znowu mówili: Cóż tedy powiedzieć chce ten słowosiewca? A drudzy: Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bóstw; bo głosił im Jezusa i zmartwychwstanie.
10.DĄBR.GR.1961A niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni więc mówili: Cóż tedy chce powiedzieć ten bajarz? A drudzy: Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bóstw, bo głosił (im) Jezusa i zmartwychwstanie.
11.TYSIĄCL.WYD5Niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich rozmawiali z nim: Cóż chce powiedzieć ten nowinkarz? - mówili jedni, a drudzy: Zdaje się, że jest zwiastunem nowych bogów - bo głosił Jezusa i zmartwychwstanie.
12.BRYTYJKANiektórzy zaś z filozofów epikurejskich i stoickich ścierali się z nim. Jedni mówili: Cóż to chce powiedzieć ten bajarz? Drudzy zaś: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bogów. Zwiastował im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.
13.POZNAŃSKADochodziło też do wymiany słów między nim a niektórymi filozofami epikurejskimi i stoickimi. Jedni mówili: "Co ten gaduła chce nam powiedzieć?" Drudzy zaś: "Może on jest wysłannikiem obcych bogów?" Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.
14.WARSZ.PRASKARozmawiali z nim także niektórzy spośród filozofów epikurejskich i stoickich. Jedni z nich pytali przy tym: Co też zamierza nam powiedzieć ten nowinkarz? A inni zauważali: Zdaje się, że chce przedstawić jakichś nowych bogów – bo mówił o Jezusie i o zmartwychwstaniu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Spotkali się też z nim niektórzy z epikurejczyków oraz stoickich filozofów; ale niektórzy mówili: Co ten plotkarz znowu chce mówić? Zaś inni: Wydaje się być głosicielem obcych bóstw bo głosił dobrą nowinę o Jezusie i o wskrzeszeniu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW czasie tych rozmów ścierali się z nim niektórzy filozofowie epikurejscy i stoiccy. Jedni mówili: Cóż to chce nam powiedzieć ta papuga? Drudzy zaś: Zdaje się, że głosi obce bóstwa. Głosił im bowiem dobrą nowinę o Jezusie i zmartwychwstaniu.
17.TOR.PRZ.A niektórzy z filozofów epikurejskich i stoickich spierali się z nim, jedni mówili: Co chce powiedzieć ten bajarz? A drudzy: Zdaje się, że jest zwiastunem obcych bóstw; bo im głosił dobrą nowinę o Jezusie i powstaniu z martwych .