« DzA 17:18 Dzieje Apostolskie 17:19 DzA 17:20 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A jąwszy go na Aryopag odwiedli mówiąc: Możemli wiedzieć, która to (jest) nowa, co ty powiedasz, nauka?
2.WUJEK.1923I porwawszy go, wiedli do Areopagu, mówiąc: Możemyli wiedzieć, co to jest za nowa nauka, którą ty powiadasz?
3.RAKOW.NTI wziąwszy go, do Areopagu wiedli, mówiąc: Możemyli wiedzieć co zacz jest nowa ta, którą ty opowiadasz, nauka?
4.GDAŃSKA.1881A porwawszy go, wiedli do Areopagu, mówiąc: Możemyli wiedzieć, co to jest za nowa nauka, którą ty opowiadasz?
5.GDAŃSKA.2017Zabrali go, zaprowadzili na Areopag i zapytali: Czy możemy się dowiedzieć, co to za nowa nauka, którą głosisz?
6.JACZEWSKIWprowadzili go wreszcie do Areopagu i skłonili go, aby im wyłożył tę nową dla nich naukę.
7.SZCZEPAŃSKITo też pochwycili go i powiedli przed Areopag, mówiąc: Czy możemy wiedzieć, co to za nowa nauka, którą opowiadasz?
8.MARIAWICII pochwyciwszy go, wiedli do Areopagu, mówiąc: Możemyli wiedzieć, co to za nowa nauka, którą ty opowiadasz?
9.DĄBR.WUL.1973Toteż chwycili go i zaprowadzili na Areopag mówiąc: Czy nie moglibyśmy się dowiedzieć, jakąż to nową naukę nam głosisz,
10.DĄBR.GR.1961Toteż chwycili go i zaprowadzili na Areopag mówiąc: Czy nie moglibyśmy się dowiedzieć, jakąż to nową naukę głosisz?
11.TYSIĄCL.WYD5Zabrali go i zaprowadzili na Areopag, i zapytali: Czy moglibyśmy się dowiedzieć, jaką to nową naukę głosisz?
12.BRYTYJKAZabrali go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: Czy możemy dowiedzieć się, co to za nowa nauka, którą głosisz?
13.POZNAŃSKAZabrali go więc ze sobą na areopag i zapytali: "Czy możemy się dowiedzieć, na czym polega ta nowa nauka, którą głosisz?
14.WARSZ.PRASKAWzięli go tedy ze sobą, zaprowadzili na Areopag i tam zapytali go wręcz: Czy moglibyśmy się dowiedzieć, cóż to za nową naukę głosisz?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Lecz także go chwycili oraz poprowadzili na wzgórze Aresa, mówiąc: Czy możemy poznać jaka jest ta, głoszona przez ciebie, nowa nauka?
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWzięli go więc i zaprowadzili na Areopag. Tam zapytali: Czy możesz nam wyjaśnić, cóż to za nową naukę głosisz?
17.TOR.PRZ.Chwycili go i zaprowadzili na Areopag, mówiąc: Czy możemy wiedzieć, co to za nowa nauka, która przez ciebie jest głoszona?