« DzA 17:1 Dzieje Apostolskie 17:2 DzA 17:3 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A wedle obyczaju Paweł wszedł do nich, i po trzy soboty rozmawiał znimi zpisma.
2.WUJEK.1923A Paweł wedle zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabbaty rozmawiał z nimi z Pisma,
3.RAKOW.NTA wedle zwyczaju swego Paweł wszedł do nich, i przez Szabaty trzy rozmawiał z nimi z Pism,
4.GDAŃSKA.1881Tedy Paweł według zwyczaju swego wszedł do nich, a przez trzy sabaty kazał im z Pisma.
5.GDAŃSKA.2017Wtedy Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pisma;
6.JACZEWSKIPaweł wedle swego zwyczaju zachodził tu do żydów i przez trzy soboty przekonywał ich z Pisma,
7.SZCZEPAŃSKIPaweł więc według zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał im na podstawie Pism,
8.MARIAWICITedy według zwyczaju wszedł Paweł do nich i przez trzy Szabaty wykładał im z Pisma,
9.DĄBR.WUL.1973Paweł tedy według zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty wykładał im Pismo,
10.DĄBR.GR.1961Paweł tedy według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi na temat Pisma
11.TYSIĄCL.WYD5Paweł według swego zwyczaju wszedł do nich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi, wychodząc od Pism;
12.BRYTYJKAPaweł zaś, według zwyczaju swego, poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie Pism,
13.POZNAŃSKAPaweł, zgodnie ze swoim zwyczajem, udał się tam i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi.
14.WARSZ.PRASKAZgodnie z utartym już zwyczajem przez trzy szabaty przychodził Paweł do owej synagogi i rozprawiał z Żydami. Opierając się na Piśmie
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś Paweł wszedł do nich według zwyczaju i przez trzy szabaty wyłożył im z Pism,
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPaweł, zgodnie ze zwyczajem, odwiedził ich i przez trzy szabaty rozprawiał z nimi. Powoływał się na Pisma,
17.TOR.PRZ.Paweł więc zgodnie ze swoim zwyczajem wszedł do nich i przez trzy sabaty wykładał im z Pism,