« DzA 17:19 Dzieje Apostolskie 17:20 DzA 17:21 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Cudzego bo cości wbijasz w uszy nasze; chcemy przeto wiedzieć, co to ma być.
2.WUJEK.1923Bo jakieś nowe rzeczy przynosisz do uszu naszych: a przetóż chcemy wiedzieć, co to ma być.
3.RAKOW.NTBo obce jakieś rzeczy przynosisz do uszu naszych; chcemy tedy wiedzieć co wżdy to chce być?
4.GDAŃSKA.1881Bo jakieś obce rzeczy przynosisz do uszów naszych; chcemy tedy wiedzieć, co wżdy z tego ma być?
5.GDAŃSKA.2017Bo przynosisz jakieś rzeczy obce naszym uszom. Chcemy więc wiedzieć, o co właściwie chodzi.
6.JACZEWSKI- "Słyszymy od ciebie - mówili oni - nieznaną nam rzecz, radzibyśmy poznać, co ona zacz".
7.SZCZEPAŃSKIAlbowiem jakieś rzeczy obce wkładasz w uszy nasze; chcemy więc wiedzieć, co to ma znaczyć?
8.MARIAWICIBo nowe jakieś rzeczy do uszu nam przynosisz: chcemy przeto wiedzieć, co to takiego ma być.
9.DĄBR.WUL.1973bo jakieś nowe rzeczy wkładasz w uszy nasze? Chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi.
10.DĄBR.GR.1961Bo jakieś nieznane rzeczy wkładasz w nasze uszy. Chcemy przeto dowiedzieć się, o co właściwie chodzi.
11.TYSIĄCL.WYD5Bo jakieś nowe rzeczy kładziesz nam do głowy. Chcielibyśmy więc dowiedzieć się, o co właściwie chodzi.
12.BRYTYJKAKładziesz bowiem jakieś niezwykłe rzeczy w nasze uszy; chcemy przeto wiedzieć, o co właściwie chodzi.
13.POZNAŃSKANiezwykłe bowiem rzeczy docierają do naszych uszu, chcemy więc wiedzieć, co to właśnie znaczy".
14.WARSZ.PRASKABo pewne rzeczy są zupełnie obce dla naszych uszu. Chcielibyśmy się dowiedzieć, o co ci właściwie chodzi?
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bo jakieś obce rzeczy wprowadzasz do naszych uszu; zatem chcemy wiedzieć, czym one mają być.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWkładasz nam do uszu jakieś nowe poglądy. Chcielibyśmy wiedzieć, o co właściwie chodzi.
17.TOR.PRZ.Bo słyszymy jakieś obce rzeczy ; chcemy więc wiedzieć, co to jest?