« DzA 17:20 Dzieje Apostolskie 17:21 DzA 17:22 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo Athenianie wszyscy, i mieszkający (tam) goście, nic inego niepilnowali, jedno żeby co mówić albo słyszeć nowego.
2.WUJEK.1923(A wszyscy Atheńczycy i przychodniowie goście żadną się inszą rzeczą nie bawili, jedno albo powiadaniem, albo słuchaniem czego nowego.)
3.RAKOW.NT(A Athenieńczycy wszyscy, i przychodniowie goście, na czym inszym nie trawili czasu, jedno mówiąc i słuchając co nowego.)
4.GDAŃSKA.1881(A wszyscy Ateńczycy i cudzoziemscy goście niczem inszem się nie bawili, tylko powiadaniem albo słuchaniem nowin.)
5.GDAŃSKA.2017(A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam cudzoziemcy nie poświęcali czasu na nic innego, tylko na opowiadanie lub słuchanie czegoś nowego).
6.JACZEWSKI(Wszyscy obywatele Ateńscy, i ci, co na czasowy pobyt tam przybywali, niczem się innem nie zajmowali, jedno tylko wypowiadaniem i słuchaniem czegoś nowego.)
7.SZCZEPAŃSKIAteńczycy bowiem i obcy, którzy tam mieszkają, na niczem innem tak mile nie spędzają czasu, jak aby coś nowego powiedzieć lub usłyszeć.
8.MARIAWICIAlbowiem wszyscy Ateńczycy i ci, którzy przychodzili goście, na nic innego tak się nie wydawali, jedno aby opowiadali albo słuchali co nowego.
9.DĄBR.WUL.1973(A wszyscy Ateńczycy i przybysze żadną się inną rzeczą nie zajmowali, jeno albo opowiadaniem, albo słuchaniem czegoś nowego).
10.DĄBR.GR.1961A wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam przybysze żadną się inną rzeczą nie zajmowali, tylko albo opowiadaniem, albo słuchaniem czegoś nowego.
11.TYSIĄCL.WYD5A wszyscy Ateńczycy i mieszkający tam przybysze poświęcają czas jedynie bądź na omawianie, bądź na wysłuchiwanie czegoś nowego.
12.BRYTYJKAA wszyscy Ateńczycy i zamieszkali tam cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na opowiadanie lub słuchanie ostatnich nowin.
13.POZNAŃSKAOgół bowiem Ateńczyków i mieszkających tam cudzoziemców na nic innego nie poświęcał tyle czasu, co właśnie na słuchanie i opowiadanie ostatnich wiadomości.
14.WARSZ.PRASKA[Pamiętać zaś należy, że] wszyscy Ateńczycy oraz mieszkający w tym mieście przybysze większość swojego czasu poświęcają albo na to, żeby coś mówić, albo żeby się dowiedzieć czegoś nowego.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.(A wszyscy Ateńczycy oraz cudzoziemscy goście na nic innego nie mieli czasu, tylko na mówienie lub słuchanie czegoś nowszego).
16.EIB.BIBLIA.2016.LITBo sami Ateńczycy, podobnie jak mieszkający tam cudzoziemcy, niczemu innemu nie poświęcali tyle czasu, co opowiadaniu lub słuchaniu najświeższych nowin.
17.TOR.PRZ.Gdyż wszyscy Ateńczycy i przebywający w tym kraju cudzoziemcy na nic innego nie mieli tyle czasu, co na mówienie albo słuchanie czegoś z najświeższych nowinek.