« DzA 17:27 Dzieje Apostolskie 17:28 DzA 17:29 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Bo wniem żywiemy i ruszamy się, i jesteśmy. Jako i niektórzy z waszych poetów rzekli: Bo tego i rodzaj jesteśmy.
2.WUJEK.1923Albowiem w nim żywiemy, i ruszamy się i jesteśmy, jako i niektórzy z waszych Poetów powiedzieli: Jego bowiem i rodzajem jesteśmy.
3.RAKOW.NTW nim bowiem żywiemy, i ruchamy się, i jesteśmy; Jako i niektórzy z waszych Poetów powiedali: Jego bowiem i naród jesteśmy.
4.GDAŃSKA.1881Albowiem w nim żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy, jako i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Żeśmy i my rodziną jego.
5.GDAŃSKA.2017Bo w nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: I my bowiem jesteśmy z jego rodu.
6.JACZEWSKIw nim bowiem żyjemy, ruszamy się i jesteśmy, jakto i poeci wasi wypowiedzieli: Jego bowiem rodzajem jesteśmy - tak się oni wyrażali.
7.SZCZEPAŃSKIW Nim bowiem, żyjemy i ruszamy się i jesteśmy; jako niektórzy z waszych poetów powiedzieli: »Jesteśmy bowiem nawet rodem Jego«.
8.MARIAWICIbo w Nim żyjemy, i ruszamy się, i jesteśmy; jako też i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, że też i rodzajem Jego jesteśmy.
9.DĄBR.WUL.1973Albowiem w nim żyjemy i ruszamy się, i jesteśmy jak i niektórzy z waszych poetów powiedzieli, że i z rodu jego jesteśmy.
10.DĄBR.GR.1961Albowiem w Nim żyjemy i ruszamy się, i istniejemy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
11.TYSIĄCL.WYD5W Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to powiedzieli niektórzy z waszych poetów: Jesteśmy bowiem z jego rodu.
12.BRYTYJKAAlbowiem w nim żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak to i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Z jego bowiem rodu jesteśmy.
13.POZNAŃSKAW Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to też powiedzieli niektórzy z waszych poetów: »z Jego bowiem rodu jesteśmy«.
14.WARSZ.PRASKAW Nim bowiem żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to już zresztą zauważyli niektórzy z waszych poetów mówiąc: Jesteśmy bowiem z Jego rodu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Bowiem w Nim żyjemy, zostaliśmy wprawieni w ruch i jesteśmy. Jak i u was niektórzy z poetów powiedzieli: Gdyż jesteśmy Jego plemieniem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITW Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, jak to niektórzy z waszych poetów wyrazili: Bo z Jego rodu jesteśmy.
17.TOR.PRZ.W Nim bowiem żyjemy i poruszamy się, i jesteśmy, jak i niektórzy z waszych poetów powiedzieli: Jego bowiem rodem jesteśmy.