« DzA 17:28 Dzieje Apostolskie 17:29 DzA 17:30 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Rodzajem przeto będąc Bożym, nie mamy mnimać, aby złotu, albo śrebru, albo kamieniowi, wyrażeniu misternemu albo wymyślonemu od człowieka, bóstwo było podobne.
2.WUJEK.1923Będąc tedy rodzajem Bożym, nie mamy rozumieć, aby złotu, albo srebru, albo kamieniowi, rycinie rzemiosła i wymysłu człowieczego bóstwo miało być podobne.
3.RAKOW.NTNarodem tedy będąc Bożym, nie mamy rozumieć, żeby złotu, abo srebru, abo kamieniowi, ryciu misternemu, i wymyśleniu człowieczemu, ono bóstwo było podobne.
4.GDAŃSKA.1881Będąc tedy rodziną Bożą, nie mamy rozumieć, żeby złotu albo srebru, albo kamieniowi misternie rytemu, albo wymysłowi człowieczemu, Bóg miał być podobny.
5.GDAŃSKA.2017Będąc więc z rodu Boga, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, srebra lub kamienia, misternie wyrzeźbionych według wyobrażenia ludzkiego.
6.JACZEWSKIGdy tedy jesteśmy rodzajem Boga, toż ani złota, ani srebra, ani rzeźbionego kamienia, ani żadnego wymysłu ludzkiego za Boga uważać nie mamy.
7.SZCZEPAŃSKIBędąc przeto rodem Bożym, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota lub srebra albo kamienia, do wytworu sztuki, czy myśli ludzkiej.
8.MARIAWICIBędąc tedy rodzajem Bożym, nie mamy mniemać, żeby to, co jest Bogiem, miało być złotu, albo srebru, albo kamieniowi, rzeźbie rzemieślniczej i wymysłowi ludzkiemu podobne.
9.DĄBR.WUL.1973Będąc przeto rodem Bożym nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do wyrzeźbionego sztuką i myślą ludzką złota czy srebra, czy kamienia.
10.DĄBR.GR.1961Skoro zatem jesteśmy z rodu Bożego nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota, srebra czy kamienia – wytworu sztuki i myśli ludzkiej.
11.TYSIĄCL.WYD5Będąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota albo do srebra, albo do kamienia, wytworu rąk i myśli człowieka.
12.BRYTYJKABędąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo jest podobne do złota albo srebra, albo do kamienia, wytworu sztuki i ludzkiego umysłu.
13.POZNAŃSKABędąc więc z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że bóstwo podobne jest do złota, srebra czy kamienia, wytworu ręki czy myśli ludzkiej.
14.WARSZ.PRASKASkoro więc jesteśmy z rodu Bożego, nie powinniśmy sądzić, że Bóstwo jest podobne do złota, srebra albo do kamieni, dzieł rąk albo myśli człowieka.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zatem będąc plemieniem Boga, nie powinniśmy uważać, że to Boskie podobne jest do złota, srebra lub kamienia, że jest rękodziełem rytu oraz umysłu człowieka.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITJako pochodzący z rodu Bożego nie powinniśmy zatem sądzić, że Boski byt przypomina złoto, srebro, kamień, wytwór sztuki lub myśli ludzkiej.
17.TOR.PRZ.Będąc więc rodem Boga, nie powinniśmy sądzić, że złoto, albo srebro, albo kamień wytworu rzemiosła i pomysłu ludzkiego, miałyby być podobne do tego , co boskie.