« DzA 17:2 Dzieje Apostolskie 17:3 DzA 17:4 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Wykładając i dowodząc, iż Christus musiał ucierpieć i wstać zmartwych, a iż ten jest Christus Jesus, którego ja opowiedam wam.
2.WUJEK.1923Wywodząc i wykładając, że była potrzeba, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam.
3.RAKOW.NTOtwierając i przekładając, że Christusowi potrzeba było cierpieć, i powstać z martwych, a iż ten jest onym Christusem, Jezus którego ja opowiedam wam.
4.GDAŃSKA.1881Wywodząc i pokazując to, że Chrystus miał cierpieć i powstać od umarłych, a iż ten Jezus jest Chrystusem, którego ja wam opowiadam.
5.GDAŃSKA.2017Wyjaśniając i nauczając, że Chrystus musiał cierpieć i powstać z martwych oraz: Ten Jezus, którego wam głoszę, jest Chrystusem.
6.JACZEWSKIże potrzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, i że tym Chrystusem jest Jezus, którego on im opowiada.
7.SZCZEPAŃSKIwywodząc i wykładając, że trzeba było, aby Chrystus cierpiał i zmartwychwstał, i że tym Chrystusem jest Jezus, którego ja wam głoszę.
8.MARIAWICIotwierając i wskazując, że Chrystus miał ucierpieć i zmartwychwstać i że tym Chrystusem jest Jezus, Którego ja wam opowiadam.
9.DĄBR.WUL.1973wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać, że tym Chrystusem jest Jezus, którego ja wam głoszę.
10.DĄBR.GR.1961wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem jest (mówił) Jezus, którego ja wam głoszę.
11.TYSIĄCL.WYD5objaśniał i wykładał: Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać. Jezus, którego wam głoszę, jest tym Mesjaszem.
12.BRYTYJKAWywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, mówił, jest Jezus, którego ja wam głoszę.
13.POZNAŃSKAPosługując się Pismem świętym udowadniał: "Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać, Mesjaszem tym jest Jezus, którego ja wam głoszę".
14.WARSZ.PRASKAusiłował im wyjaśnić i przekonać ich, że Mesjasz musiał cierpieć i zmartwychwstać i że Jezus, którego on im głosił, był właśnie owym Mesjaszem.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.wyjaśniając i przedstawiając, że Chrystus miał cierpieć, powstać z martwych, i że ten Jezus, którego on zwiastuje, jest Chrystusem.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITwyjaśniał i dowodził, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Oznajmił im też, że tym Chrystusem jest Jezus, którego on im głosi.
17.TOR.PRZ.Wyjaśniając i dowodząc, że Mesjasz musiał cierpieć i powstać z martwych, i że tym Mesjaszem jest Jezus, którego ja wam głoszę.