« DzA 17:30 Dzieje Apostolskie 17:31 DzA 17:32 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Ponieważ postanowił dzień którego ma sędzić (wszytek) świat w sprawiedliwości, przez męża którego przejrzał, wiarę podając wszem, wskrzesiwszy ji zmartwych.
2.WUJEK.1923Dlatego, iż postanowił dzień, w który ma sądzić świat w sprawiedliwości przez męża, przez którego postanowił, wiarę podając wszystkim, wskrzesiwszy go od umarłych.
3.RAKOW.NTDla tego iż postanowił dzień, w którym ma sądzić świat w sprawiedliwości, przez męża którego postanowił, wiarę swoję wystawiwszy wszytkim, wzbudziwszy go od umarłych.
4.GDAŃSKA.1881Przeto iż postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez męża, którego na to naznaczył, upewniając o tem wszystkich, wzbudziwszy go od umarłych.
5.GDAŃSKA.2017Gdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sprawiedliwie sądził cały świat przez człowieka, którego do tego przeznaczył, zapewniając o tym wszystkich przez wskrzeszenie go z martwych.
6.JACZEWSKIbo przyjdzie naznaczony przezeń dzień, w którym sprawiedliwie sądzić on będzie świat przez Męża, któremu dał posłannictwo i takowe ujawnił, wskrzeszając go z martwych".
7.SZCZEPAŃSKIbo wyznaczył dzień, w którym ma w sprawiedliwości świat sądzić przez Męża, którego postanowił i któremu dał świadectwo wobec wszystkich, wskrzesiwszy go z martwych.
8.MARIAWICIdlatego że postanowił dzień, w którym będzie sądził wszystek świat w sprawiedliwości przez Męża, Którego na to postanowił, podając wszystkim pewny dowód wiary, wskrzesiwszy Go od umarłych.
9.DĄBR.WUL.1973Bo wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat w sprawiedliwości przez męża przeznaczonego na to, o czym upewnił wszystkich, wskrzeszając go z martwych.
10.DĄBR.GR.1961Bo wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat w sprawiedliwości przez męża, którego przeznaczył na to, dając tego dowód wszystkim, wskrzeszając go z martwych.
11.TYSIĄCL.WYD5dlatego że wyznaczył dzień, kiedy to sprawiedliwie będzie sądzić świat przez Człowieka, którego na to przeznaczył, po uwierzytelnieniu Go wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.
12.BRYTYJKAGdyż wyznaczył dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez męża, którego ustanowił, potwierdzając to wszystkim przez wskrzeszenie go z martwych.
13.POZNAŃSKAwyznaczył bowiem dzień, w którym będzie sądził świat sprawiedliwie przez Człowieka, którego w tym celu powołał, czego wiarygodność potwierdził dla wszystkich, wskrzeszając Go z martwych".
14.WARSZ.PRASKAWyznaczył On też dzień, w którym dokona sprawiedliwego sądu nad światem przez Człowieka, w tym właśnie celu posłanego, po uwierzytelnieniu Jego posłannictwa wobec wszystkich przez wskrzeszenie Go z martwych.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ponieważ ustanowił dzień, i w jego czasie, w sprawiedliwości, ma sądzić zamieszkałą ziemię przez męża, którego wyznaczył, dając wszystkim dowód przez podniesienie go z martwych.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITponieważ wyznaczył też dzień, w którym sprawiedliwie osądzi zamieszkały świat. Sędzią będzie Człowiek, którego On ustanowił, a dowód na to przedstawił wszystkim, gdy wzbudził Go z martwych.
17.TOR.PRZ.Dlatego że ustanowił dzień, w którym ma sądzić zamieszkały świat w sprawiedliwości przez Męża, którego ustanowił, dając wszystkim tego dowód godny zaufania gdy wzbudził Go z martwych.