« DzA 17:31 Dzieje Apostolskie 17:32 DzA 17:33 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A usłyszawszy powstanie martwych owi szydzili, a owi rzekli: Posłuchamy cię zasię o tem.
2.WUJEK.1923A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy rzekli: Będziem cię drugi raz o tem słuchać.
3.RAKOW.NTA usłyszawszy o powstaniu umarłych, jedni szydzili, a drudzy mówili: Będziem cię słuchać zasię o tym.
4.GDAŃSKA.1881A usłyszawszy o zmartwychwstaniu jedni się naśmiewali, a drudzy mówili: Będziemy cię znowu o tem słuchać.
5.GDAŃSKA.2017Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie.
6.JACZEWSKIGdy usłyszano rzecz o zmartwychwstaniu umarłych, jedni ze słuchaczów poczęli się śmiać, drudzy zaś mówili: "Później cię słuchać będziemy".
7.SZCZEPAŃSKISłysząc tedy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy powiedzieli: Innym razem o tem słuchać cię będziemy.
8.MARIAWICIAle oni, gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu umarłych, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili: Będziemy cię o tem drugi raz słuchać.
9.DĄBR.WUL.1973A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili: Innym razem o tym słuchać cię będziemy.
10.DĄBR.GR.1961A usłyszawszy o zmartwychwstaniu, jedni się naśmiewali, a drudzy mówili: Innym razem słuchać cię o tym będziemy.
11.TYSIĄCL.WYD5Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: Posłuchamy cię o tym innym razem.
12.BRYTYJKAA gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, drudzy zaś mówili: O tym będziemy cię słuchali innym razem.
13.POZNAŃSKAGdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni naśmiewali się, a inni mówili: "O tym posłuchamy się kiedy indziej".
14.WARSZ.PRASKALecz gdy tylko zebrani usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni poczęli sobie drwić, a inni mówili: Posłuchamy tego kiedy indziej.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.A kiedy usłyszeli o podniesieniu martwych, z jednej strony się naśmiewali, lecz powiedzieli: Znowu cię posłuchamy odnośnie tej sprawy.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITKiedy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni zaczęli szydzić, a drudzy powiedzieli: O tym nam opowiesz przy innej okazji.
17.TOR.PRZ.Gdy więc usłyszeli o wzbudzeniu z martwych, jedni wprawdzie szydzili, jednak inni mówili: Posłuchamy cię o tym ponownie.