« DzA 17:4 Dzieje Apostolskie 17:5 DzA 17:6 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Lecz zajrząc niewierni Judowie i nabrawszy hultajów niektórych mężów złościwych, i zamieszanie uczyniwszy, strwożyli miasto; a naszedszy na dom Jasonów, szukali je wywieść do (onego) gminu.
2.WUJEK.1923Ale Żydowie wzruszeni zazdrością, i nabrawszy z sobą z pospólstwa złych niektórych ludzi i rozruch uczyniwszy, wzburzyli miasto: a naszedłszy na dom Jazonów, szukali ich, aby je wywiedli przed pospólstwo.
3.RAKOW.NTA ruszeni gorliwością oni, którzy się namówić nie dali, Żydowie, i wziąwszy do siebie z biegunów niektóre męże złe, i tłum uczyniwszy, wzburzyli miasto; i obstąpiwszy dom Jazonów, szukali ich aby je wywiedli przed pospólstwo.
4.GDAŃSKA.1881Ale Żydowie, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, przywziąwszy do siebie niektórych lekkomyślnych i złych mężów, a zebrawszy kupę uczynili rozruch w mieście, a naszedłszy na dom Jazona, szukali ich, aby ich wywiedli przed lud.
5.GDAŃSKA.2017Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud.
6.JACZEWSKIAle ogół żydów, pałając ku nim nienawiścią, użył kilku ludzi najgorszych z pospólstwa, by sprawić wzburzenie w mieście. Podniecony tłum napadł dom Jazona, i domagał się by on im wydał Apostołów,
7.SZCZEPAŃSKIAle Żydzi, wiedzeni zazdrością, przybrali sobie z motłochu niektórych łotrów i, wznieciwszy rozruch, podburzyli miasto; naszli też dom Jazona, szukając, aby ich stawić przed zebraniem ludowem.
8.MARIAWICIAle Żydzi zazdroszcząc im, wziąwszy z ludu pospolitego niektórych złych mężów i zebrawszy tłuszczę, uczynili rozruch podburzywszy miasto, i naszedłszy na dom Jazonów, szukali ich, aby ich wywieść do ludu (na ukamienowanie).
9.DĄBR.WUL.1973Ale Żydzi, zdjęci zawiścią, dobrali sobie z motłochu ludzi co najgorszych i wznieciwszy zamieszanie podburzyli miasto. Naszli też dom Jazona usiłując stawić ich przed ludem.
10.DĄBR.GR.1961Ale Żydzi z zawiści, dobrali sobie z motłochu co najgorszych i wznieciwszy zamieszanie podburzyli miasto. Naszli też dom Jazona usiłując stawić ich przed ludem.
11.TYSIĄCL.WYD5Wtedy zazdrośni Żydzi, dobrawszy sobie jakieś szumowiny z rynku, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i szukali ich, aby stawić przed ludem.
12.BRYTYJKAAle Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto, a naszedłszy dom Jazona, usiłowali stawić ich przed ludem;
13.POZNAŃSKAPowodowani zazdrością Żydzi namówili ludzi z mętów społecznych, wywołując zbiegowisko i zamieszanie w mieście. Napadli na dom Jazona, usiłując stawić ich przed ludem.
14.WARSZ.PRASKALecz wtedy zawistni Żydzi pozbierali na rynku ludzi o bardzo złej sławie, zorganizowali sztuczne zbiegowisko, podburzyli całe miasto, prowadząc wielki tłum do domu Jazona, u którego poczęto szukać [apostołów], aby ich następnie oddać w ręce ludu.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale niewierzący Żydzi pozazdrościli im, zabrali ze sobą jakichś rynkowych próżniaków mężów niegodziwych, oraz wszczęli rozruchy, niepokojąc miasto. Nadto ich szukali, stojąc obok domu Jazona, aby ich przyprowadzić do ludu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITTo wywołało zazdrość u Żydów. Dobrali więc sobie paru niegodziwców spośród próżnujących na rynku mężczyzn, wywołali zbiegowisko, podburzyli miasto, naszli dom Jazona i próbowali wyprowadzić ich przed lud.
17.TOR.PRZ.Ale Żydzi, którzy nie okazali posłuszeństwa, powodowani zazdrością, dobrali sobie jakichś niegodziwych mężczyzn z agory, uczynili zbiegowisko i wzniecili rozruch w mieście; przybyli także pod dom Jazona, usiłując przyprowadzić ich do ludu.