« DzA 17:6 Dzieje Apostolskie 17:7 DzA 17:8 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A ci wszyscy przeciw wyrokom Cesarskim czynią, powiedając inego być króla, Jesusa.
2.WUJEK.1923Które przyjął Jazon: a ci wszyscy czynią przeciw dekretom Cesarskim, powiadając, iż jest król inszy, Jezus.
3.RAKOW.NTKtóre przyjął Jazon; a ci wszyscy przeciw ustawom Cesarskim czynią, Króla powiedając inszego być, Jezusa.
4.GDAŃSKA.1881Które przyjął Jazon; a ci wszyscy czynią przeciwko dekretom cesarskim, powiadając, iż jest inszy król, Jezus.
5.GDAŃSKA.2017A Jazon ich przyjął. Oni wszyscy postępują wbrew dekretom cesarza, mówiąc, że jest inny król, Jezus.
6.JACZEWSKIJazon przyjmuje; że ludzie ci sprzeciwiają się postanowieniom Cessarskim, bo królem ogłaszają Jezusa".
7.SZCZEPAŃSKIa przyjął ich Jazon w gościnę! Oni to wszyscy działają wbrew przepisom cesarskim, głosząc innego króla, Jezusa!
8.MARIAWICIa przyjął ich Jazon: a wszyscy oni czynią przeciw postanowieniom cesarskim, powiadając, że jest inny król – Jezus.
9.DĄBR.WUL.1973a przyjął ich Jazon. Wszyscy oni występują przeciw dekretom cesarskim, głosząc innego króla, Jezusa.
10.DĄBR.GR.1961a przyjął ich Jazon. Wszyscy oni występują przeciw dekretom cesarskim, głosząc, że jest inny król, Jezus.
11.TYSIĄCL.WYD5a Jazon ich przyjął. Oni wszyscy występują przeciwko rozkazom cezara, głosząc, że jest inny król, Jezus.
12.BRYTYJKAA Jazon ich przyjął; wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król, Jezus.
13.POZNAŃSKAGościł ich Jazon! A przecież oni wszyscy postępują wbrew zarządzeniom cesarza nauczając, że jest inny król - Jezus".
14.WARSZ.PRASKAa Jazon udzielił im schronienia. Wszyscy występują przeciwko zarządzeniom cesarza, twierdząc, że jest inny król i że nazywa się Jezus.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.a podjął ich Jazon. Zatem oni wszyscy działają wbrew dekretom cesarza, powiadając, że jest inny król Jezus.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPrzyjął ich Jazon! Wszyscy oni występują przeciwko postanowieniom cesarza! Głoszą, że jest inny król - Jezus!
17.TOR.PRZ.A Jazon ich przyjął; a oni wszyscy działają przeciwko postanowieniom Cezara, mówiąc, że kto inny jest królem – Jezus.