« DzA 17:7 Dzieje Apostolskie 17:8 DzA 17:9 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574Zatrwożyli przeto tłumem, i urzędniki miejsckie, słyszące to.
2.WUJEK.1923I wzburzyli pospólstwo i przełożone miasta, którzy tego słuchali.
3.RAKOW.NTI ztrworzyli tłum, i przełożone miasta, którzy słyszeli te rzeczy.
4.GDAŃSKA.1881A tak wzburzyli pospólstwo i przełożonych miasta, którzy to słyszeli.
5.GDAŃSKA.2017W ten sposób zaniepokoili lud i przełożonych miasta, którzy to słyszeli.
6.JACZEWSKILud i książęta miejscy słysząc to, zapałali gniewem,
7.SZCZEPAŃSKIPodburzyli zatem i lud I przełożonych miejskich, którzy tego słuchali.
8.MARIAWICII tak wzburzyli pospólstwo i przełożonych miasta, którzy tego słuchali,
9.DĄBR.WUL.1973I podburzyli motłoch i przełożonych miasta, którzy to słyszeli.
10.DĄBR.GR.1961I podburzyli lud i przełożonych miasta, którzy tego słuchali.
11.TYSIĄCL.WYD5Podburzyli tłum i politarchów, którzy tego słuchali,
12.BRYTYJKAA lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się,
13.POZNAŃSKAZaniepokoiło to lud i politarchów,
14.WARSZ.PRASKAW ten sposób zdołali podburzyć tłum i politarchów, którzy tego słuchali.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.To zaś wstrząsnęło tłumem oraz słuchającymi tego urzędnikami miejskimi.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITSłuchając tego, tłum i władze miasta zaniepokoili się.
17.TOR.PRZ.I wzburzyli tym tłum i przełożonych miasta, którzy to słyszeli.