« DzA 17:8 Dzieje Apostolskie 17:9 DzA 17:10 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A dosyć uczynienie wziąwszy od Jasona i od inych, puścili je.
2.WUJEK.1923A wziąwszy słuszną sprawę od Jazona i od innych, puścili je.
3.RAKOW.NTA wziąwszy dostateczną sprawę od Jazona i od innych, puścili je.
4.GDAŃSKA.1881Ale oni wziąwszy słuszną sprawę od Jazona i od innych, puścili je.
5.GDAŃSKA.2017Ale po wzięciu poręczenia od Jazona i innych wypuścili ich.
6.JACZEWSKIa gdy Jazon i drudzy wytłumaczyli się, puszczono ich wolno.
7.SZCZEPAŃSKIAle gdy ci otrzymali dostateczną porękę od Jazona i reszty, puścili ich wolno.
8.MARIAWICIale wziąwszy poręczenie od Jazona i od innych, puścili ich.
9.DĄBR.WUL.1973A oni za poręką Jazona i innych wypuścili ich.
10.DĄBR.GR.1961A wziąwszy porękę od Jazona i innych, wypuścili ich.
11.TYSIĄCL.WYD5ale po wzięciu poręki od Jazona i innych, zwolnili ich.
12.BRYTYJKALecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich.
13.POZNAŃSKAponieważ jednak Jazon i inni wzięli za nich odpowiedzialność, zwolnili ich.
14.WARSZ.PRASKAPuścili jednak wszystkich, ograniczywszy się jedynie do wzięcia poręki od Jazona.
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Ale wzięli wystarczająco od Jazona i innych, oraz ich puścili.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITWzięli jednak kaucję od Jazona oraz pozostałych i zwolnili ich.
17.TOR.PRZ.A oni, otrzymawszy zabezpieczenie od Jazona i od innych, wypuścili ich.