« DzA 17:34 Dzieje Apostolskie 18:1 DzA 18:2 » 

Pokaż oryg. numery wersetów
1.BUDNY.1574A Potym wyszedszy (Paweł) z Athen, przyszedł do Korynthu.
2.WUJEK.1923Potem odszedłszy z Athen, przyszedł do Koryntu.
3.RAKOW.NTA potym ustąpiwszy Paweł z Athen, przyszedł do Korynthu;
4.GDAŃSKA.1881Potem Paweł odszedłszy z Aten, przyszedł do Koryntu;
5.GDAŃSKA.2017Potem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
6.JACZEWSKIOpuścił następnie Paweł Ateny i zaszedł do Koryntu.
7.SZCZEPAŃSKIPotem, opuściwszy Ateny, przybył do Koryntu.
8.MARIAWICIPotem Paweł, wyszedłszy z Aten, przyszedł do Koryntu,
9.DĄBR.WUL.1973Potem, opuściwszy Ateny, przybył do Koryntu.
10.DĄBR.GR.1961Potem (Paweł) opuściwszy Ateny, przybył do Koryntu.
11.TYSIĄCL.WYD5Potem opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
12.BRYTYJKAPotem opuścił Ateny i przyszedł do Koryntu.
13.POZNAŃSKAPo tym, co zaszło, Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
14.WARSZ.PRASKAPotem opuścił [Paweł] Ateny i przybył do Koryntu,
15.ŚLĄSKIE.TOW.BIB.Zaś po tych wydarzeniach, Paweł odszedł z Aten i przyszedł do Koryntu.
16.EIB.BIBLIA.2016.LITPotem Paweł opuścił Ateny i przybył do Koryntu.
17.TOR.PRZ.A potem Paweł odszedł z Aten i przyszedł do Koryntu.